Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen

Blended-learning Medicatiebeoordeling in Verpleeghuizen

Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen bestaat uit een combinatie van e-learningcursussen via CME-Online en een fysieke nascholing van een dag door het IVM.

De online cursussen zijn vindbaar op de site van CME-Online onder het tabblad "Ouderengeneeskunde".

 

Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen

Inhoud

Bij een succesvolle medicatiebeoordeling spelen kennis van de farmacokinetiek, farmacotherapeutische analyse, een goede afstemming met de patiënt, verzorging en andere voorschrijvers een grote rol. In de blended learning Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen, die het IVM samen met CME-Online heeft ontwikkeld, komen deze aspecten ruim aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie.

Om een goede medicatiebeoordeling uit te voeren zijn kennis van polyfarmacie en specifieke risicogroepen (zoals mensen met cardiovasculaire aandoeningen, COPD/astma, mensen met diabetes en ouderen) belangrijk. Ook is het noodzakelijk te beschikken over goede kennis en vaardigheden op het gebied van gespreksvoering, zowel met de voorschrijver als met de patiënt.

Centraal staat de de patiënt waarbij het proces van medicatiebeoordeling leidt tot verbetering van kwaliteit van zorg en een doelmatiger inzet van geneesmiddelen.

Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1: E-learningcursussen via CME-Online: medicatieveiligheid, polyfarmacie en farmacotherapeutisch zorgproces 

 • Fase 2: nascholing door het IVM 
   

Fase 1

U volgt twee cursussen die gericht zijn op de theoretische basis en de praktische kennis die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van een medicatiebeoordeling:

 • Medicatieveiligheid bij ouderen
 • Optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen

Naast de farmaceutische anamnese en de technische analyse van het medicatieprofiel komt ook het samenstellen van het behandelplan en de communicatie hierover met de voorschrijver en de patiënt aan de orde.

U hebt toegang tot deze cursussen via uw abonnement op de cursussen voor specialisten ouderengeneeskunde in CME-Online. 

Fase 2

Deze fase bestaat uit een dag nascholing door het IVM. Eerst is er verdieping van de kennis opgedaan tijdens de e-learningcursussen. Aansluitend oefent u aan de hand van casuïstiek de te zetten stappen om te komen tot een farmaceutisch behandelplan. Tot slot maakt u een eerste aanzet voor een plan van aanpak om medicatiebeoordelingen in uw verpleeghuis te implementeren.

Resultaat

Na het afronden van de nascholing:

 • beschikt u over de vaardigheden om een goede farmacotherapeutische anamnese (te laten) afnemen bij de patiënt/mantelzorger.
 • kunt u een gestructureerde farmacotherapeutische analyse uitvoeren
 • kunt u het farmacotherapeutische behandelplan formuleren en aanpassingen daarin voorstellen en bespreken met de patiënt en/of diens familie
 • weet u - ook van collega's - wat in de praktijk de valkuilen zijn bij medicatiebeoordeling en hoe deze voorkomen kunnen worden
 • beschikt u over praktische vaardigheden om medicatiebeoordeling in de dagelijkse praktijk uit te voeren
 • heeft u handvatten om in uw verpleeghuis de implementatie van medicatiebeoordelingen vorm te geven
   

Voor aanmelding en geplande data, ga naar de webshop.  

 

Bijlage

Programma medicatiebeoordeling in verpleeghuizen.pdf