Maximaal 3 toetspogingen

Aantal toetspogingen bij e-learningcursussen: maximaal 3
Cursisten hebben standaard 3 kansen om de eindtoets van een e-learningcursus van het IVM te halen. Tot nu toe konden ze een extra toetspoging krijgen als dit nodig bleek. Het IVM gaf deze op verzoek van een leidinggevende of van de afdeling opleidingen.

1 september 2018 zijn we gestopt met het toekennen van deze extra poging. Cursisten hebben dan nog maximaal 3 kansen om te slagen voor de eindtoets. 

Waarom deze wijziging?    
Slaagt een cursist niet in 3x? Dan is de vraag hoe dit komt. Begrijpt iemand de stof niet? Speelt dyslexie een rol? Of faalangst? Taalproblemen? Elke oorzaak vraagt om een andere aanpak. Steeds opnieuw de eindtoets maken zonder verdere hulp heeft dan geen zin. Een cursist die pas na vele pogingen slaagt kan zelfs een risico vormen voor het medicatieproces. 

We vinden dan ook dat een cursist die 3x zakt, extra begeleiding binnen de organisatie nodig heeft. Om die reden stoppen we met het toekennen van extra toetspogingen.  

Extra begeleiding
We stellen voor dat de leidinggevende een gesprek voert met een cursist om te achterhalen waarom zij of hij alsmaar niet slaagt. Men kan dan samen zoeken naar een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een eigen mondeling examen, een extra meeloopronde of het volgen van een aanvullende medicatiecursus. 

Consequentie
In veel zorginstellingen zijn de cursussen van het IVM onderdeel van het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid op het gebied van medicatie. Niet-slagen kan in het uiterste geval dus ook betekenen: geen medicatie mogen delen. 

Vragen
Wellicht hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht. Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het IVM, bel naar 0888 800 400 of e-mail naar nascholing@medicijngebruik.nl.