Ondersteuning FTO

Het FTO (farmacotherapeutisch overleg) is voor de meeste artsen en apothekers routine geworden. Men komt een aantal keer per jaar bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten en richtlijnen. Het IVM biedt FTO-groepen ondersteuning om de kwaliteit van deze overleggen en de samenwerking tussen artsen en apothekers te verbeteren. Het IVM biedt FTO-groepen verschillende vormen van ondersteuning:

  • FTO-materialen: we ontwikkelen modules, casuïstiek, hand- en werkboeken.
  • Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (Benchmark): we geven huisartsen inzicht in hun eigen voorschrijfgedrag en dat van het FTO.
  • FTO-beoordeling: we stellen het niveau van het FTO vast en kunnen adviseren hoe het niveau te behouden of te verbeteren.
  • Informatiepagina's: we bieden veel praktische en inhoudelijke informatie over bepaalde thema's en aandoeningen die interessant kunnen zijn voor zorgverleners betrokken bij het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste lijn, en hun patiënten.
  • Nieuwe geneesmiddelen: Het IVM biedt voorschrijvers objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen op de website www.medicijnbalans.nl.
  • Medicijnjournaals: Het IVM publiceert elk kwartaal een audiovisueel medicijnjournaal met daarin de laatste ontwikkelingen op medisch-farmaceutisch gebied.

Scholing

Het IVM ontwikkelt ook scholingen voor huisartsen, apothekers, praktijkondersteuners en apothekersassistenten. Via de zoekfunctie kunt u zoeken op geaccrediteerde nascholingen of e-learningcursussen die voor u interessant kunnen zijn. Lees meer over ons scholingsaanbod.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden die het IVM bij een FTO kan bieden? Of heeft u vragen over de prescriptiecijfers, of FTO-materialen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0888 800 400 of via e-mail helpdeskfto@medicijngebruik.nl. Via de nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Ondersteuning FTO.