FTO-beoordeling

FTO-groepen hebben verschillende niveaus, en het IVM kan helpen het FTO te beoordelen en ondersteuning bieden om het naar een hoger niveau te tillen. We hanteren vier niveaus:

  • niveau 1: geen gestructureerd overleg
  • niveau 2: regelmatig overleg zonder concrete afspraken
  • niveau 3: regelmatig overleg met concrete afspraken
  • niveau 4: regelmatig overleg met toetsing van gemaakte afspraken

Op welk niveau een FTO-groep functioneert, wordt beoordeeld aan de hand van scores op de kwaliteitsindicatoren van het FTO. In de checklist in het Handboek FTO staan de indicatoren van het FTO en de criteria voor de verschillende niveaus. Daarnaast staan in het Handboek praktische informatie en tips over het opzetten of verbeteren van een FTO. Het beschrijft de ingrediënten die een FTO tot een goed overleg maken en het geeft tal van ideeën om op onderdelen te verbeteren. U kunt het Handboek FTO gratis bestellen. Bekijk ook deze 10 tips voor FTO-dips om uw FTO een nieuwe impuls te geven.

Het instituut kan verder ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak om het FTO-niveau te behouden of te verbeteren. Dit verbetert het voorschrijfgedrag en het bijwonen en/of op bepaald niveau functioneren van een FTO wordt door zorgverzekeraars extra beloond. Als uw zorgverzekeraar een beloning geeft voor niveau 4 is het belangrijk te weten of zij andere criteria hanteert dan het IVM. Dus informeer vooraf aan welke criteria moet worden voldaan.

Beoordeling zorgverzekeraar

Met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en De Friesland heeft het IVM afspraken gemaakt over de beoordeling van het FTO. Het IVM bepaalt aan de hand van verslagen van het FTO op welk niveau het overleg functioneert. Dit wordt gerapporteerd aan de zorgverzekeraars en zij stemmen hierop hun beloningsbeleid af.