FTO-werkmaterialen

Het IVM ontwikkelt FTO-modules, casuïstiek, het Handboek FTO en het Handboek Werken met Cijfers om het FTO inhoud te geven. De FTO-materialen zijn ontwikkeld om voorbereiders van FTO-bijeenkomsten werk uit handen te nemen en tijd te besparen.

FTO aanbod
In totaal bieden wij huisartsen en apothekers bijna 300 gratis werkmaterialen aan. De materialen zijn gebaseerd op de actuele NHG-Standaarden en volledig up-to-date. Ook hebben wij inmiddels diverse materialen voor het (FTO-)overleg in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg.Via de zoekfunctie op de homepage kunt u zoeken op onderwerp, of ga naar het volledige overzicht van onze FTO-werkmaterialen. Let op: ook al zijn de werkmaterialen meestal gratis, toch vragen wij u een account aan te maken. Zo kunnen wij bijhouden welke behoeftes er zijn en ons aanbod daarop aanpassen.

FTO-agenda maken?

Bent u op zoek naar onderwerpen voor uw FTO-agenda? We willen u daarbij graag helpen. Dit is een overzicht van onlangs verschenen FTO-materialen en van FTO-materialen die de komende maanden beschikbaar komen.

Naast FTO-modules en andere werkmaterialen ontwikkelen wij in samenwerking met het Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Geneesmiddelenbulletin en Zorginstituut Nederland elke zes weken een audiovisueel Medicijnjournaal waarin (huis)artsen, apothekers en andere zorgprofessionals bijgepraat worden over de laatste medisch-farmaceutische ontwikkelingen. Het journaal is zeer geschikt voor het FTO. In de bij het journaal horende samenvatting staan een aantal nuttige tips hiervoor. Ook maakt het IVM in opdracht Themajournaals over verschillende onderwerpen.

Overige werkmaterialen
Voor het FTO ontwikkelen wij ook diverse andere voorlichtingsmaterialen. Op de website www.medicijnbalans.nl geven wij huisartsen informatie over nieuwe geneesmiddelen. U vindt hier het laatste nieuws, maar ook een discussieplatform en columns van deskundigen uit het veld. Via de zoekfunctie kunt u ook diverse rapporten vinden die voor het FTO, huisartsen en apothekers interessant zijn. Bijvoorbeeld de in 2011 uitgevoerde FTO-peiling en diverse rapporten van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen.