Nieuwe geneesmiddelen

Het IVM biedt voorschrijvers objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen op de website www.medicijnbalans.nl. Hier vindt u informatie over nieuwe geneesmiddelen bij diabetes mellitus type 2, astma/COPD, direct-werkende orale anticoagulantia en andere middelen die nieuw op de markt verschijnen. Met MedicijnBalans stimuleert het IVM rationeel en doelmatig gebruik van (nieuwe) geneesmiddelen. MedicijnBalans wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.