Angina pectoris

Angina pectoris is een cardiovasculaire aandoening die meestal wordt veroorzaakt door coronairsclerose. Klachten (met name pijn op de borst) ontstaan door ischemie van de hartspier ten gevolge van een discrepantie van vraag naar en aanbod van zuurstof. De incidentie van angina pectoris in de huisartsenpraktijk is voor zowel mannen als vrouwen 2,3 per 1000 patiënten per jaar in 2010. De prevalentie is ongeveer 9,5 (vrouwen) en 11,5 (mannen) per 1000 patiënten. De incidentie en prevalentie nemen sterk toe met de leeftijd (Bron: LINH).

De behandeling van angina pectoris bestaat uit een niet-medicamenteuze en medicamenteuze therapie. De niet-medicamenteuze therapie omvat leefstijladviezen. De medicamenteuze therapie kan onderverdeeld worden in een aanvalstherapie, een onderhoudstherapie en een therapie gericht op secundaire preventie van hart- en vaatziekten (HVZ).

U vindt op deze pagina informatie over:

Richtlijnen

Op het gebied van angina pectoris hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de European Society of Cardiology (ESC) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) richtlijnen gepubliceerd.

Verder bevat de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement relevante informatie over behandeling van hypertensie en verhoogd cholesterol bij angina pectoris. 

Nascholing

Het IVM geeft geen nascholing specifiek op het gebied van angina pectoris. Wel biedt het IVM diverse andere geaccrediteerde (digitale) nascholingen aan voor:

 • de eerste lijn: artsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistenten
 • de langdurige zorg: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ en gehandicaptenzorg
 • paramedici: diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten en tandartsen
 • de tweede lijn: ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen

Meer informatie staat op onze scholingspagina.

Farmacotherapieoverleg

Het IVM ontwikkelt diverse materialen ter ondersteuning van FTO-groepen. Er zijn enkele specifieke FTO-materialen over angina pectoris beschikbaar. Voor gerelateerde onderwerpen (bijvoorbeeld cholesterolverlaging, hypertensie) vindt u FTO-materialen op de pagina cardiovasculair risicomanagement.

FTO-modules
Angina pectoris, module. 

Casuïstiek
Naast de FTO-modules is losse casuïstiek over angina pectoris beschikbaar.

Cijfers in het FTO
Om voorschrijfgegevens in het FTO te bespreken, kunt u gebruik maken van de volgende materialen:

 • Het handboek 'Werken met cijfers in het FTO' van het IVM bevat een inleidend hoofdstuk over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prescriptieterugkoppeling. Daarnaast zijn er hoofdstukken beschikbaar over hart- en vaatziekten (hoofdstuk 12) en angina pectoris (hoofdstuk 14). U kunt deze hoofdstukken gratis bestellen via deze website.
 • SFK-webrapportages: de webrapportages van de SFK zijn kant-en-klare rapporten die SFK maakt in samenwerking met KNMP/WINAp en het IVM. Voor inzage van het praktijkondersteunende programma angina pectoris is een abonnement vereist. Voor meer informatie over de inhoud van het programma zie de website van SFK.
 • Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen: het IVM monitort het voorschrijfgedrag van huisartsen en maakt daarnaast individuele voorschrijfcijfers inzichtelijk voor huisartsen door het meten van indicatoren. Lees meer of ga direct naar de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen en log in met uw Vecozo certificaat. Op het gebied van angina pectoris zijn er geen specifieke rapportages beschikbaar. Voor gerelateerde onderwerpen (bijvoorbeeld cholesterolverlaging, hypertensie) vindt u informatie op de pagina cardiovasculair risicomanagement.

Kwaliteit van het FTO
Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het handboek FTO dat u gratis kunt bestellen in onze webshop. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereiding, het maken van afspraken in het FTO en verslagformulieren.

Patiënteninformatie

Relevante folders en brochures voor patiënten zijn:

Relevante patiëntenorganisaties op het gebied van angina pectoris zijn:

Relevante (patiënten)websites zijn:

 • Leefstijltest. Samenwerkingsverband van o.a. de Nederlandse Hartstichting en het NHG. De website biedt een test om de leefstijl te analyseren en biedt vervolgens individuele adviezen om de leefstijl te verbeteren.
 • Meldpunt Medicijnen. Ervaringen met medicijnen melden en bekijken (bijwerkingen, problemen met gebruik van medicijnen, verpakking of vergoeding).
 • Nederlandse Hartstichting.
 • Trimbos-instituut met informatie over stoppen met roken.
 • Voedingscentrum. Website van Stichting Voedingscentrum Nederland met informatie over gezonde voeding.

Relevante organisaties

Relevante organisaties en initiatieven op het gebied van angina pectoris zijn:

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van angina pectoris, voor het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste en tweede lijn? Neem dan contact met ons op. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdeskFTO@medicijngebruik.nl. Bij een vraag over het werken met cijfers bij antibioticaresistentie kunt u een e-mail sturen naar helpdeskcijfers@medicijngebruik.nl.