Antibioticaresistentie

De wereldwijde toename van antibioticaresistentie is één van de grootste bedreigingen voor de gezondheidszorg. Door antibioticaresistentie kunnen infecties die nu gemakkelijk te bestrijden zijn, tot een ernstige ziekte of zelfs tot de dood leiden. Volgens een Europese studie leidt antibioticaresistentie in de Europese Unie tot naar schatting 25.000 extra doden en € 1,5 miljard vermijdbare kosten per jaar (bron: kamerbrief van minister Schippers, juli 2013). Infectiepreventie en goed gebruik van antibiotica zijn voorbeelden van hoe u de resistentieproblematiek kunt inperken.

U vindt op deze pagina meer informatie over:

Richtlijnen
Nascholing
Farmacotherapieoverleg
Patiënteninformatie
Relevante organisaties
Meer weten

Richtlijnen

Op het gebied van antibiotica en antibioticaresistentie hebben de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de Stichting Werkgroep Infectiepreventie (WIP) diverse richtlijnen beschikbaar. SWAB biedt diverse richtlijnen over antibioticagebruik (met name in de tweede lijn). WIP biedt diverse richtlijnen over infectiepreventie, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk.

NHG-standaarden die betrekking hebben op infectieziekten vindt u op de informatiepagina Infectieziekten.

Nascholing

Het IVM heeft de volgende nascholingen ontwikkeld over antibioticaresistentie:

Daarnaast biedt het IVM diverse andere geaccrediteerde (digitale) nascholingen aan voor:

  • de eerste lijn: artsen, praktijkassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistenten
  • de langdurige zorg: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ en gehandicaptenzorg
  • paramedici, zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten en tandartsen
  • de tweede lijn: ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen

Meer informatie staat op onze scholingspagina.

Farmacotherapieoverleg

FTO-modules
Het IVM heeft diverse materialen ontwikkeld om antibiotica binnen het FTO op de agenda te zetten:

FTO-modules over infectieziekten vindt u op de informatiepagina Infectieziekten. U kunt alle materialen, inclusief de PowerPointpresentaties na aanmelding gratis downloaden via deze website.

Casuïstiek
Er is geen losse casuïstiek over antibiotica en/of antibioticaresistente beschikbaar. Losse casuïstiek over infectieziekten vindt u op de informatiepagina Infectieziekten

Cijfers in het FTO
Verschillende organisaties kunnen u op weg helpen om het voorschrijfgedrag van uw FTO-groep zichtbaar te maken.

  • Het handboek 'Werken met cijfers in het FTO' van het IVM bevat een inleidend hoofdstuk over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prescriptieterugkoppeling. Er zijn geen specifieke hoofdstukken over antibiotica(resistentie) beschikbaar. Hoofdstukken over infectieziekten vindt u op de informatiepagina Infectieziekten
  • SFK-webrapportages: de webrapportages van de SFK zijn kant-en-klare rapporten die SFK heeft gemaakt in samenwerking met de KNMP en het IVM. Er is een webrapportage antibiotica beschikbaar, waarvoor een abonnement vereist is. Voor meer informatie over de inhoud van het programma zie de website van SFK.
  • Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen: het IVM monitort het voorschrijfgedrag van huisartsen en maakt daarnaast individuele voorschrijfcijfers inzichtelijk voor huisartsen door het meten van indicatoren. Er zijn onder andere indicatoren op het gebied van 'Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica' en 'volume antibiotica'. Uw eigen voorschrijfcijfers inzien? Lees meer en log in met uw Vecozo certificaat.

Kwaliteit van het FTO
Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het Handboek FTO. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereiding, het maken van afspraken in het FTO en verslagformulieren.

Patiënteninformatie

Relevante organisaties

Relevante initiatieven en informatie op het gebied van antibioticaresistentie zijn:

Meer organisaties en initiatieven over infectieziekten vindt u op de informatiepagina Infectieziekten

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van antibioticaresistentie of ondersteuning bij het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste en tweede lijn? Neem dan contact met ons op. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdeskFTO@medicijngebruik.nl. Bij een vraag over het werken met cijfers bij antibioticaresistentie kunt u een e-mail sturen naar helpdeskcijfers@medicijngebruik.nl.