Cardiovasculair risicomanagement

Hart- en vaatziekten (HVZ) vormen sinds vele jaren één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Circa 30 procent van de Nederlanders sterft aan HVZ. Belangrijke risicofactoren zijn hypercholesterolemie, hypertensie, diabetes mellitus, overgewicht, roken en gebrek aan lichaamsbeweging. Beïnvloeding van deze risicofactoren kan de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit aanzienlijk verminderen (bron: NHG).

U vindt op deze pagina informatie over:

Richtlijnen
Nascholing
Farmacotherapieoverleg
Projecten
Patiënteninformatie
Relevante organisaties
Meer weten

Richtlijnen

Op het gebied van CVRM zijn de volgende Nederlandse richtlijnen van belang:

Nascholing

Het IVM geeft geen nascholing specifiek op het gebied van CVRM. Wel biedt het IVM diverse andere geaccrediteerde (digitale) nascholingen aan voor:

  • de eerste lijn: artsen, praktijkassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistenten
  • de langdurige zorg: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ en gehandicaptenzorg
  • paramedici, zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten en tandartsen
  • de tweede lijn: ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen

Meer informatie staat op onze scholingspagina.

Farmacotherapieoverleg

Het IVM ontwikkelt diverse materialen ter ondersteuning van FTO-groepen. U kunt gebruik maken van de volgende IVM-materialen bij een FTO over CVRM:

FTO-modules

U kunt alle materialen, inclusief de PowerPointpresentaties gratis downloaden via deze website.

Casuïstiek

Naast de FTO-modules is in deze webshop losse casuïstiek beschikbaar over:

Cijfers in het FTO

  • Het handboek 'Werken met cijfers in het FTO' van het IVM bevat een inleidend hoofdstuk over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prescriptieterugkoppeling. Daarnaast zijn er hoofdstukken beschikbaar over hart- en vaatziekten (hoofdstuk 12), cholesterol (hoofdstuk 4), en hypertensie (hoofdstuk 13).
  • SFK-webrapportages: de webrapportages van de SFK zijn kant-en-klare rapporten die SFK maakt in samenwerking met KNMP en het IVM. De webrapportage CVRM maakt voorschrijfgedrag inzichtelijk aan de hand van verschillende prescriptie-indicatoren. Ook zijn de praktijkondersteunende programma's antilipaemica, diabetes en hypertensie beschikbaar. Voor inzage hiervan is een abonnement vereist. Voor meer informatie over de inhoud van het programma zie de website van SFK.
  • Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen: het IVM monitort het voorschrijfgedrag van huisartsen en maakt daarnaast individuele voorschrijfcijfers inzichtelijk voor huisartsen door het meten van indicatoren. Uw eigen voorschrijfcijfers op het gebied van CVRM inzien? Lees meer en log in met uw Vecozo certificaat.

Kwaliteit van het FTO
Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het handboek FTO dat u gratis kunt bestellen via deze website. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereiding, het maken van afspraken in het FTO en verslagformulieren.

Projecten

Voor een project in opdracht van het ministerie van VWS heeft het IVM enkele jaren geleden diverse brochures ontwikkeld en onderzoek gedaan.

Al deze gratis producten kunt u direct downloaden.

Patiënteninformatie

Relevante folders en - brochures voor patiënten zijn:

U kunt deze gratis folder bestellen via deze website.

Relevante patiëntenorganisaties op het gebied van CVRM zijn:

Relevante (patiënten)websites op het gebied van CVRM zijn:

Relevante organisaties

Relevante organisaties en initiatieven op het gebied van CVRM zijn:

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van CVRM, voor het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste en tweede lijn? Neem dan contact met ons op. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdeskFTO@medicijngebruik.nl. Bij een vraag over het werken met cijfers bij antibioticaresistentie kunt u een e-mail sturen naar helpdeskcijfers@medicijngebruik.nl.