Gewrichtsklachten

Gewrichtsklachten beslaan een breed scala van aandoeningen. De meest voorkomende oorzaken van gewrichtsklachten zijn overbelasting, ontstekingen en artrose. Gewrichtsklachten gaan vaak gepaard met pijn, stramme en stijve spieren, gevoeligheid van lichaamsdelen, functieverlies en zwelling. Op deze pagina gaan we naast de gewrichtsklachten van reumatische aard, artrose en overige gewrichtsklachten ook in op osteoporose en fractuurpreventie.

U vindt op deze pagina informatie over:

Richtlijnen
Nascholing
Farmacotherapieoverleg
Patiënteninformatie
Meer weten

Richtlijnen

Op het gebied van gewrichtsklachten hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het CBO, de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) (multidisciplinaire) richtlijnen gepubliceerd. Op het gebied van reumatische aandoeningen zijn de belangrijkste richtlijnen:

Op het gebied van osteoporose en fractuurpreventie zijn de belangrijkste richtlijnen:

Op het gebied van artrose en overige gewrichtsklachten zijn de belangrijkste richtlijnen:

Nascholing

Het IVM geeft geen nascholing specifiek op het gebied van gewrichtsklachten. Wel biedt het IVM diverse andere geaccrediteerde (digitale) nascholingen aan voor:

  • de eerste lijn: artsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistenten
  • de langdurige zorg: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ en gehandicaptenzorg
  • paramedici, zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten en tandartsen
  • de tweede lijn: ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen

Meer informatie staat op onze pagina over scholing.

Farmacotherapieoverleg

Het IVM ontwikkelt diverse materialen ter ondersteuning van FTO-groepen. U kunt gebruik maken van de volgende IVM-materialen bij een FTO over gewrichtsklachten:

FTO-modules

Met bijbehorende informatiebrochure voor artsen en apothekers over medicinale cannabis en Bedica (inlegvel) van het ministerie van VWS en het IVM.

U kunt alle materialen, inclusief de PowerPointpresentaties gratis downloaden via deze website.

Casuïstiek

Naast de FTO-modules is losse casuïstiek over jicht en over pijn beschikbaar. In de casuïstiek Pijn staat onder andere een casus over pijnbestrijding bij artrose.

Cijfers in het FTO

  • Het handboek 'Werken met cijfers in het FTO' van het IVM bevat een inleidend hoofdstuk over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prescriptieterugkoppeling. Daarnaast zijn er hoofdstukken beschikbaar over osteoporose (hoofdstuk 5) en gewrichtsaandoeningen en analgetica (hoofdstuk 10).
  • SFK-webrapportages: de webrapportages van de SFK zijn kant-en-klare rapporten die SFK maakt in samenwerking met KNMP/WINAp en het IVM. Voor inzage van het praktijkondersteunende programma NSAID's (en maagmiddelen) en de FPZ searches corticosteroïden, coxibs en methotrexaat is een abonnement vereist. Voor meer informatie over de inhoud van het programma zie de website van SFK.
  • Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen: het IVM monitort het voorschrijfgedrag van huisartsen en maakt daarnaast individuele voorschrijfcijfers inzichtelijk voor huisartsen door het meten van indicatoren. Lees meer en log in met uw Vecozo certificaat. Op het gebied van gewrichtsklachten zijn er rapportages beschikbaar over maagprotectie bij NSAID's.

Kwaliteit van het FTO

Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het handboek FTO dat u gratis kunt bestellen via deze website. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereiding, het maken van afspraken in het FTO en verslagformulieren.

Patiënteninformatie

Relevante folders en brochures voor patiënten zijn:

Het IVM biedt daarnaast een patiëntenlezing pijn, waarmee apothekers patiënten kunnen informeren over medicatie bij pijn.

Relevante patiëntenorganisaties op het gebied van gewrichtsklachten zijn:

Relevante (patiënten)websites op het gebied van gewrichtsklachten zijn:

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van gewrichtsklachten voor het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste en tweede lijn? Neem dan contact met ons op. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdeskFTO@medicijngebruik.nl. Bij een vraag over het werken met cijfers bij antidepressiva kunt u een e-mail sturen naar helpdeskcijfers@medicijngebruik.nl.