Hartfalen

Hartfalen is een aandoening ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart. Hartfalen komt vaker voor dan vroeger. Oorzaken zijn de vergrijzing van de bevolking en de verbeterde overlevingskansen van patiënten met coronaire hartziekten. Naast niet-medicamenteuze adviezen - waaronder beweging, afvallen, gezonde voeding, matigen van alcoholconsumptie en stoppen met roken - speelt medicijngebruik een belangrijke rol in de behandeling. Middelen die daarbij worden ingezet hebben tot doel de klachten te verminderen en de prognose te verbeteren. Goede therapietrouw is voor zowel de korte termijneffecten als voor de lange termijneffecten van belang (bron: NHG).

U vindt op deze pagina informatie over:

Richtlijnen
Nascholing
Farmacotherapieoverleg
Patiënteninformatie
Relevante organisaties
Meer weten

Richtlijnen

Op het gebied van hartfalen hebben zijn de volgende Nederlandse richtlijnen van belang:

Nascholing

Binnenkort verschijnt de e-learning hartfalen voor POH'ers van het IVM. Ook biedt het IVM diverse andere geaccrediteerde (digitale) nascholingen aan voor:

  • de eerste lijn: artsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistenten
  • de langdurige zorg: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ en gehandicaptenzorg
  • paramedici, zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten en tandartsen
  • de tweede lijn: ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen

Meer informatie staat op onze scholingspagina.

Farmacotherapieoverleg

Het IVM ontwikkelt diverse materialen ter ondersteuning van FTO-groepen. Er zijn enkele specifieke FTO-materialen over hartfalen beschikbaar.

FTO-modules

U kunt alle materialen, inclusief de PowerPointpresentaties gratis downloaden via deze website.

Casuïstiek
Naast de FTO-modules is losse casuïstiek over hartfalen beschikbaar.

Cijfers in het FTO

Kwaliteit van het FTO
Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het handboek FTO dat u gratis kunt bestellen via deze website. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereiding, het maken van afspraken in het FTO en verslagformulieren.

Patiënteninformatie

Relevante informatie voor patiënten:

Relevante patiëntenorganisaties op het gebied van hartfalen zijn:

Interessante website:

  • Meldpunt Medicijnen ervaringen met medicijnen melden en bekijken (bijwerkingen, problemen met gebruik van medicijnen, verpakking of vergoeding)

Relevante organisaties

Relevante organisaties en initiatieven op het gebied van hartfalen zijn:

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van hartfalen, voor het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste en tweede lijn? Neem dan contact met ons op. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdeskFTO@medicijngebruik.nl. Bij een vraag over het werken met cijfers bij antidepressiva kunt u een e-mail sturen naar helpdeskcijfers@medicijngebruik.nl.