Herhaalreceptuur

75 procent van de receptuur in de Nederlandse apotheken betreft herhaalreceptuur (bron: SFK). Herhaalreceptuur verdient extra aandacht, omdat de monitoring en begeleiding van herhaalreceptuur niet altijd goed geregeld is. Het IVM helpt de eerste lijn bij het optimaliseren van de herhaalreceptuur en werkt mee aan het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit. Bijeenkomsten in de eerste lijn zoals FTO’s, maar ook individuele artsen of apothekers die aandacht willen besteden aan herhaalreceptuur kunnen gebruik maken van kant-en-klare informatie en materialen van het IVM. 

U vindt op deze pagina informatie over:

Nascholing
Farmacotherapieoverleg
Relevante organisaties
Meer weten

Nascholing

Het IVM biedt nascholing huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, praktijkassistenten, apothekers en apothekersassistenten nascholing op maat over herhaalreceptuur. U leert knelpunten signaleren en oplossen, de controle en probleemsignalering optimaliseren en hoe u de communicatie met patiënten kunt verbeteren. Bekijk ook ons scholingsaanbod voor andere nascholingen en e-learningcursussen die u kunnen helpen uw kennis over medicatie en medicatieveiligheid bij te spijkeren. Heeft u vragen over ons scholingsaanbod, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Farmacotherapieoverleg

Het IVM ontwikkelt diverse materialen ter ondersteuning van FTO-groepen. U kunt gebruik maken van de volgende IVM-materialen bij een FTO over herhaalreceptuur:

FTO-modules

U kunt alle materialen, inclusief de PowerPointpresentaties gratis downloaden via deze website.

Cijfers in het FTO

  • Het handboek 'Werken met cijfers in het FTO' van het IVM bevat een inleidend hoofdstuk over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prescriptieterugkoppeling. 

Kwaliteit van het FTO
Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het handboek FTO dat u gratis kunt bestellen via deze website. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereiding, het maken van afspraken in het FTO en verslagformulieren.

Relevante organisaties

In samenwerking met KNMP heeft de SIR (SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden) een handleiding 'Herhaalmedicatie in de apotheek' geschreven. Deze handleiding is speciaal bedoeld voor openbare apotheken en is gebaseerd op de praktijkervaringen van Apotheek Stevenshof te Leiden. In de handleiding staat beschreven hoe apothekers en huisartsen het proces van herhaalmedicatie opnieuw kunnen inrichten. Ook bevat de handleiding aanbevelingen over het informeren van patiënten.

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van herhaalreceptuur of voor het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste lijn? Neem dan contact met ons op. U kunt ook uw vraag mailen naar helpdeskFTO@medicijngebruik.nl. Heeft u vragen over werken met cijfers bij herhaalreceptuur, dan kunt u een e-mailsturen naar helpdeskcijfers@medicijngebruik.nl.