Oogaandoeningen

In Nederland zijn naar schatting 320.000 Nederlanders blind of slechtziend. De vraag naar oogzorg zal naar verwachting tussen 2010 en 2020 aanzienlijk stijgen. De belangrijkste oorzaken zijn de nieuwe behandelmogelijkheden voor oogafwijkingen bij diabetes mellitus en maculadegeneratie, de sterke toename van het aantal suikerziekte patiënten en de vergrijzing. De kans op oogaandoeningen neemt exponentieel toe met de leeftijd vanaf 50 jaar. De prevalentie van visuele beperkingen is het hoogst onder ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

U vindt op deze pagina informatie over:

Richtlijnen
Nascholing
Farmacotherapieoverleg
Patiënteninformatie
Relevante organisaties
Meer weten

Richtlijnen

Op het gebied van oogaandoeningen hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het CBO en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)  richtlijnen beschikbaar:

Nascholing

Het IVM geeft geen nascholing specifiek op het gebied van oogaandoeningen.  Wel biedt het IVM diverse andere geaccrediteerde (digitale) nascholingen aan voor:

  • de eerste lijn: artsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistenten
  • de langdurige zorg: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ en gehandicaptenzorg
  • paramedici, zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten en tandartsen
  • de tweede lijn: ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen

Meer informatie staat op onze pagina over onze scholingen.

Farmacotherapieoverleg

Het IVM ontwikkelt diverse materialen ter ondersteuning van FTO-groepen. U kunt gebruik maken van de volgende IVM-materialen bij een FTO over oogaandoeningen:

FTO-modules

U kunt de module inclusief de PowerPointpresentatie gratis downloaden via deze website.

Casuïstiek

Naast de FTO-module is losse casuïstiek over oogaandoeningen beschikbaar.

Cijfers in het FTO
Het handboek 'Werken met cijfers in het FTO' van het IVM bevat een inleidend hoofdstuk over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prescriptieterugkoppeling en het hoofdstuk Infectieuze en allergische conjunctivitis. U kunt deze hoofdstukken gratis downloaden van deze website.

Kwaliteit van het FTO
Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het Handboek FTO dat u kunt downloaden van deze website. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereidingen het maken van afspraken in het FTO.

Patiënteninformatie

Relevante folders en - brochures voor patiënten zijn:

Relevante patiëntenorganisaties op het gebied van oogaandoeningen zijn:

Voor advies bij hulpmiddelen, onderzoek en revalidatie kunt u terecht bij de volgende organisaties en initiatieven:

Interessante websites zijn:

  • Meldpunt Medicijnen ervaringen met medicijnen melden en bekijken (bijwerkingen, problemen met gebruik van medicijnen, verpakking of vergoeding)

Relevante organisaties

Relevante organisaties en initiatieven op het gebied van oogaandoeningen zijn:

  • De OOgbus is een initiatief van het Oogzorgnetwerk in samenwerking met diverse zorgverzekeraars. De OOgbus brengt eerstelijns oogzorg bij de mensen thuis. In de OOgbus wordt optometrisch onderzoek gedaan. Zo nodig verwijst de optometrist (in opleiding) door naar de eigen opticien, optometrist of huisarts.
  • Optometristen Vereniging Nederland (OVN) De website van deze organisatie bevat  informatie over optometrie en over wat een optometrist doet.

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van oogaandoeningen, voor het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste en tweede lijn? Neem dan contact met ons op.