Ooraandoeningen

Oorklachten kunnen ontstaan door aandoeningen van de uitwendige gehoorgang of het middenoor. Ooraandoeningen kunnen onder andere gepaard gaan met jeuk, pijn, afscheiding en schilfering. Veel voorkomende klachten zijn gehoorverlies, slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), doofheid, spraaktaalproblemen, duizeligheid en evenwichtsproblemen. Vaak worden oorklachten veroorzaakt door een infectie. Er zijn echter ook andere redenen waardoor oorklachten kunnen ontstaan.

U vindt op deze pagina informatie over:

Richtlijnen
Nascholing
Farmacotherapieoverleg
Patiënteninformatie
Relevante organisaties en websites
Meer weten

Richtlijnen

Op het gebied van ooraandoeningen in de eerste lijn heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de volgende richtlijnen beschikbaar:

Nascholing

Het IVM geeft geen nascholing specifiek op het gebied van ooraandoeningen. Wel biedt het IVM diverse andere geaccrediteerde (digitale) nascholingen aan voor:

 • de eerste lijn: artsen, praktijkassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistenten
 • de langdurige zorg: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg
 • paramedici, zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten en tandartsen
 • de tweede lijn: ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen

Meer informatie staat op onze scholingspagina.

Farmacotherapieoverleg

Het IVM ontwikkelt diverse materialen ter ondersteuning van FTO-groepen. U kunt gebruik maken van de volgende IVM-materialen bij een FTO over ooraandoeningen:

FTO-modules
Het IVM heeft diverse materialen ontwikkeld om ooraandoeningen binnen het FTO op de agenda te zetten:

Casuïstiek
Naast de FTO-modules is er losse casuïstiek over ooraandoeningen beschikbaar.

Cijfers in het FTO
Verschillende organisaties kunnen u op weg helpen om het voorschrijfgedrag van uw FTO-groep zichtbaar te maken.

 • Het handboek 'Werken met cijfers in het FTO' van het IVM bevat een inleidend hoofdstuk over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prescriptieterugkoppeling en het hoofdstuk  'Otitis media en externa' (hoofdstuk 27). U kunt deze hoofdstukken gratis bestellen via deze website.
 • Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen: het IVM monitort het voorschrijfgedrag van huisartsen en maakt daarnaast individuele voorschrijfcijfers inzichtelijk voor huisartsen door het meten van indicatoren. Lees meer of ga direct naar de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen en log in met uw Vecozo certificaat. Op het gebied van ooraandoeningen zijn er geen specifieke rapportages beschikbaar. Wel zijn er indicatoren beschikbaar over bijvoorbeeld antibioticagebruik. Lees meer en log in met uw Vecozo certificaat.

Kwaliteit van het FTO
Praktische informatie en tips voor het opzetten van een FTO en de kwaliteitsverbetering ervan vindt u in het handboek FTO dat u gratis kunt downloaden. In het handboek staat informatie over onder andere de agendavoorbereiding, het maken van afspraken in het FTO en verslagformulieren.

Patiënteninformatie

 • De brochure Weet wat u slikt van de Nederlandse  Vereniging voor Slechthorenden (NVVS), Stichting Plotsdoven en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.
 • Op www.nvvs.nl van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden staat informatie over  slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis) of diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI).
 • Op www.apotheek.nl staat informatie over diverse ooraandoeningen, met verwijzingen naar medicatie.
 • Op www.thuisarts.nl staat informatie voor patiënten over diverse oorklachten bij volwassenen en kinderen.
 • Diverse patiëntenfolders over oorklachten van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Relevante organisaties en websites

Meer weten

Wilt u meer weten over wat het IVM kan doen op het gebied van maagklachten voor het FTO of andere bijeenkomsten in de eerste lijn? Neem dan contact met ons op. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdeskFTO@medicijngebruik.nl. Bij een vraag over het werken met cijfers kunt u een e-mail sturen naar helpdeskcijfers@medicijngebruik.nl.