Onze klanten

Het IVM is een stichting en wordt voor een deel gefinancierd door het ministerie van VWS. Daarnaast verstrekken derden zoals ZonMW en verzekeraars ons projectsubsidies. Ook zorginstellingen en beroepsorganisaties zijn afnemers van onze producten, zoals nascholingen en e-learningcursussen. Wij doen ons werk vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder winstoogmerk. Onze kernwaarden Maatschappelijk, Onafhankelijk, Praktijkgericht, Klantgericht en Deskundig dienen als leidraad voor welke opdrachten we wel of niet aanvaarden.

In het menu vindt u een overzicht van (een deel van) onze klanten en organisaties met wie wij samenwerken. Wilt u meer weten over de financiering van het IVM of de samenwerking met andere partijen, neem dan contact op.