Medicijnen bij dementie

Medicijnen bij dementie

Hoe herken je problemen met medicijnen bij thuiswonende mensen met dementie? En welke rol kan de thuiszorgmedewerker hierin spelen? Het IVM heeft hiervoor een nieuwe werkwijze ontwikkeld, samen met Buurtzorg Nederland en de Hogeschool Utrecht (HU).

De thuiszorgmedewerker is vaak de enige persoon die dagelijks bij de dementerende cliënt thuis komt, bijvoorbeeld om te helpen met het innemen van de medicatie. In de nieuwe werkwijze monitort de thuiszorgmedewerker ook het effect en de - vaak niet misse - bijwerkingen van de medicijnen tegen dementie of tegen onbegrepen gedrag. Het IVM heeft een aantal werkmiddelen ontwikkeld om de thuiszorgmedewerkers hierbij te ondersteunen.

 Lees meer in deze factsheet (pdf):

Bijlage

fs_medicijnen_bij_dementie_20140929.pdf