Zorg voor je ouders

Zorg voor je ouders

Het IVM is samen met Marokko Media betrokken bij het ZonMw-project 'Meer Mantelzorg'. Voor dit project is de website www.zorgvoorjeouders.nl ontwikkeld voor mensen met een migrantenachtergrond. Mantelzorgers met een Turkse, Chinese, Marokkaanse, Hindoestaanse of Creoolse achtergrond vinden op de site informatie waarmee zij hun rol van mantelzorger kunnen versterken. Lees de factsheet (pdf) over dit project.