Over ons

Thuis in de praktijk

Het IVM heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. We verspreiden farmaceutische kennis om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Kennis in de vorm van praktijkgerichte adviezen en oplossingen. Vandaar ook onze slogan: Thuis in de praktijk. Bij het IVM werken artsen, apothekers, andere medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen.

Onze organisatie wordt in het zorgveld gezien als een onafhankelijke en neutrale partij. Het IVM werkt vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang. De klant, en diegenen voor wie de klant zorgt, staan voor ons centraal. Lees meer in deze digitale bladerbrochure.

Geschiedenis

In 1995 werd de Stichting DGV opgericht, Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening. Dit gebeurde op verzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging en apothekersorganisatie KNMP. Stichting DGV kreeg instellingssubsidie van het ministerie van VWS. Inmiddels is de instellingssubsidie nog maar een zeer klein deel van onze financiering en heeft onze organisatie een groot aantal andere opdrachtgevers. Bijvoorbeeld zorginstellingen die ons vragen hun medicatiebeleid te optimaliseren. Onder 'Onze klanten' op deze website vindt u een overzicht. In 2010 kreeg de stichting een nieuwe naam: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De Raad van Bestuur van Stichting IVM bestaat uit dhr. R.J.W.M. Coolen van Brakel, tevens directeur van de stichting en volledig bevoegd. 

Bijlage

corporate brochure ivm.pdf