ANBI

Stichting Instituut voor Verantwoord medicijngebruik is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut.

Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet Stichting Instituut voor Verantwoord medicijngebruik voldoen aan bepaalde voorwaarden en een aantal gegevens op een website publiceren. De vereiste publicatiegegevens staan op deze pagina:

Naam van de instelling
Stichting Instituut voor Verantwoord medicijngebruik

Bezoekadres
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postadres
Postbus 3089, 3502 GB Utrecht

Telefoon
0888 800 400

E-mail
info@medicijngebruik.nl

Website
www.medicijngebruik.nl

KvK
Utrecht 41187161

Fiscaal nummer
803423627

Beschrijving doelstelling
Zie missie, visie en kernwaarden

Hoofdlijnen beleidsplan
Zie strategisch meerjarenbeleidsplan en hoofdlijnen beleidsplan

Raad van Bestuur
Dhr. drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, directeur

Beloningsbeleid
De bestuurder en de medewerkers worden gehonoreerd conform BBRA.
De Raad van Toezicht werkt volgens de corporate governance principes van de NVTZ. De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is minder dan volgens de normering van de NVTZ mogelijk zou zijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie jaarverslagen

Financiële verantwoording
Zie jaarrekeningen