Missie, visie en kernwaarden

Het doel van het IVM is dé specialist te zijn op het gebied van het analyseren, verbeteren en implementeren van farmaceutische kennis. Hiermee willen we enerzijds een hoger rendement van medicijngebruik en anderzijds het terugdringen van vermijdbare medicatiefouten bereiken.

Een hoger rendement willen wij onder meer bereiken door:

 1. het realiseren van kostenbesparing
 2. het terugdringen van verspilling
 3. het bevorderen van therapietrouw
 4. het bevorderen van zelfmanagement
 5. het stimuleren van rationeel voorschrijven
 6. betere efficiënte (medicatie)processen
 7. het stimuleren van personalised medicine (w.o. ook meer controle op polyfarmacie)

Veilige farmaceutische zorg en het terugdringen van fouten bereiken wij onder meer door:

 1. het vergroten van kennis en informatie bij patiënten, zorgverleners en instellingen
 2. betere medicatieoverdracht
 3. betere implementatie van richtlijnen en protocollen
 4. betere organisatie processen
 5. zorgvuldige en geleide introductie van nieuwe geneesmiddelen

Uit ons doel vloeien de volgende missie, visie, kernwaarden:

Missie

Het IVM staat als onafhankelijke stichting voor een goed, veilig, betaalbaar en doelmatig medicijngebruik in Nederland en wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg - in het bijzonder de farmaceutische zorg - en daarmee aan het welzijn van mensen. 

De organisatie verspreidt farmaceutische kennis en ondersteunt partijen in het veld bij het verbeteren van de farmaceutische zorg: we zorgen voor een hoger rendement van het gebruik van medicatie en verbeteren de medicatieveiligheid. Het IVM is bekend met de vigerende wet- en regelgeving op het vlak van farmaceutische zorg, weet wat er leeft in de praktijk, en komt dus ook met praktijkgerichte informatie, adviezen en oplossingen. Vandaar ook onze slogan 'Thuis in de praktijk'. Het IVM handelt vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang. 

Visie

De visie geeft beknopt weer wat het IVM in zijn relevante omgeving waarneemt en wat deze daarin wil realiseren en bereiken, en is dus dynamisch. Het IVM heeft een breed netwerk en breidt dit netwerk uit, ook op internationaal vlak. Het doel is de samenwerking binnen de geneesmiddelenvoorziening te versterken zodat patiënten goede, veilig en betaalbare geneesmiddelen voorgeschreven krijgen en deze ook op de juiste manier gebruiken.

Het IVM richt zich op een vooraanstaande positie op het gebied van deskundigheidsbevordering en implementatie van farmaceutische zorg. Dit betekent dat het IVM gezien wil worden als een betrouwbare, deskundige specialist als het gaat om het verbeteren van het medicijngebruik, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid. Het IVM wil gezien en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en klantgerichte instelling. De organisatie heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit en het uitbreiden van het aanbod producten en diensten op basis van de behoeften uit het zorgveld. Het IVM heeft een neutrale status en heeft de ambitie om zonder steun van de overheid te kunnen opereren in het geneesmiddelenveld. Praktijkgerichtheid is naast deskundigheid en onafhankelijkheid essentieel, en met deze competenties wil het IVM zich onderscheiden van zijn concurrenten. 

Het IVM is er voor patiënten en hun naasten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere opdrachtgevers. Menselijke waardigheid en respectvolle behandeling zijn essentieel. Het IVM handelt altijd vanuit een maatschappelijk perspectief. Voor medewerkers wil het IVM een werkgever zijn die uitdagend, ambitieus, loyaal, integer en respectvol is. Het IVM is een telewerkorganisatie en wil als werkgever naast het bieden van goede arbeidsvoorwaarden aandacht hebben voor de persoonlijke groei, ambities en ook gezondheid van het personeel. 

Kernwaarden

Het IVM heeft vijf kernwaarden die zijn identiteit als geheel verwoorden. Bij keuzes in de beleidsontwikkeling dienen zij als maatstaf voor ons denken en handelen. De kernwaarden dienen ook als leidraad voor welke opdrachten we wel of niet aanvaarden. De vijf kernwaarden zijn: 

 1. Maatschappelijk
 2. Onafhankelijk
 3. Praktijkgericht
 4. Klantgericht
 5. Deskundig

Meer informatie staat in ons Strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2017.