Organisatie

Raad van Bestuur/directie
dhr. drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel

Manager operations
dhr. drs. H. de Vos Burchart

Hoofd Financiën
mevr. drs. C.T. Leliveld

Hoofd Ondersteuning
mevr. Y.M.E. Fonteijn

Raad van Toezicht
dhr. dr. L. Wigersma (voorzitter)
mevr. drs. V. Verdegaal (vice-voorzitter)
mevr. ing. I.P.G.M. Brekelmans
dhr. prof. dr. T. Pieters
dhr. E. Visser