Advies en implementatie

Nadat uw medicatiebeleid en -proces is geanalyseerd en eventuele knelpunten en verbeteracties zijn vastgesteld, helpt het IVM bij het implementeren van het verbeterde beleid in uw organisatie. Dit doen wij door:

 

Beschrijving medicatieproces

Het IVM beschrijft voor u het medicatieproces, zodat het bruikbaar is voor uitvoerende zorgmedewerkers. De beschrijving voldoet aan wet- en regelgeving en sluit aan op de in het contract gemaakte afspraken met uw apotheek. Specifieke aspecten en praktisch relevante zaken voor de uitvoering van het medicatieproces zijn in de beschrijving opgenomen. Het opstellen van de werkinstructies, die aansluiten bij het medicatieproces, wordt hierdoor makkelijker.

Implementie nieuw medicatieproces

Om er voor te zorgen dat uw medewerkers volgens het beschreven medicatieproces te werk gaan, helpt het IVM bij de implementatie hiervan op de werkvloer. Dit varieert van het leveren van een projectleider en het begeleiden van de teams bij het invoeren van de werkwijze tot het scholen van medewerkers. Het IVM biedt zowel e-learnings als scholingen op locatie aan. Ook kan een IVM-apotheker tijdelijk de functie van farmaceutisch coördinator vervullen.

Voorbeeld uit de praktijk

Borging medicatieproces

Belangrijk is om te controleren of er inderdaad volgens het medicatiebeleid wordt gewerkt. Dat kan door het inzetten van de onder Audits genoemde instrumenten.

Zelfevaluatie

De Zelfevaluatie zorgt dat uw medewerkers werken volgens het beschreven medicatiebeleid. Uw organisatie heeft een goed medicatiebeleid. De volgende stap is het implementeren en borgen van uw medicatiebeleid en -proces op de werkvloer. Het IVM helpt u bij het implementeren en borgen van uw medicatiebeleid en -proces met behulp van de door IVM begeleide Zelfevaluatie. Het IVM stelt daarvoor op maat gemaakte vragenlijsten voor uw organisatie op. Met de Zelfevaluatie brengt u in kaart hoe ver de afdelingen, woningen en locaties van uw organisatie zijn met de implementatie van het medicatiebeleid en -proces. De resultaten van de Zelfevaluatie worden besproken in interactieve trainingsbijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen medicatie. Deze aandachtsfunctionarissen medicatie wisselen ervaringen met elkaar uit en samen met een adviseur van IVM worden er oplossingen gezocht voor de knelpunten. De adviseur van IVM leidt de eerste bijeenkomsten. In vervolgbijeenkomsten leert u zelfstandig de Zelfevaluaties uit te voeren. Zelfevaluatie is een proces van gezamenlijk terugkijken, reflecteren, beoordelen en leren door het team.

Telefonisch consult

Heeft u een vraag over het medicatiebeleid in uw organisatie? Dan kunt u gebruik maken van het telefonisch consult met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. U kunt vragen stellen over hoe u de kwaliteit van uw medicatieproces kunt verbeteren, rekening houdend met de bestaande regelgeving en veldnormen. Heeft u regelmatig vragen over medicatieveiligheid, dan biedt IVM u de optie van een helpdesk 'medicatieveiligheid'.

Boost medicatieveiligheid

Met de Boost medicatieveiligheid geeft het IVM samen met u uw geneesmiddelencommissie een 'boost'. In twee bijeenkomsten, inclusief voorbereiding, krijgt u doel en taken op een rij, inclusief een concrete werkwijze.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het verbeteren van het medicatiebeleid en -proces in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.