Advies en implementatie

Nadat uw medicatiebeleid en -proces is geanalyseerd en eventuele knelpunten en verbeteracties zijn vastgesteld, helpt het IVM bij het implementeren van het verbeterde beleid in uw organisatie. Dit doen wij door:
 

Beschrijving medicatieproces

Het IVM beschrijft voor u het medicatieproces, zodat het bruikbaar is voor uitvoerende zorgmedewerkers. De beschrijving voldoet aan wet- en regelgeving en sluit aan op de in het contract gemaakte afspraken met uw apotheek. Specifieke aspecten en praktisch relevante zaken voor de uitvoering van het medicatieproces zijn in de beschrijving opgenomen. Het opstellen van de werkinstructies, die aansluiten bij het medicatieproces, wordt hierdoor makkelijker.
 

Implementie nieuw medicatieproces

Om er voor te zorgen dat uw medewerkers volgens het beschreven medicatieproces te werk gaan, helpt het IVM bij de implementatie hiervan op de werkvloer. Dit varieert van het leveren van een projectleider en het begeleiden van de teams bij het invoeren van de werkwijze tot het scholen van medewerkers. Het IVM biedt zowel e-learnings als scholingen op locatie aan. Ook kan een IVM-apotheker tijdelijk de functie van farmaceutisch coördinator vervullen.
 

Voorbeeld uit de praktijk

Borging medicatieproces

Belangrijk is om te controleren of er inderdaad volgens het medicatieproces wordt gewerkt. Dat kan door het inzetten van de onder Audits genoemde instrumenten.
 

Telefonisch consult

Heeft u een vraag over het medicatiebeleid in uw organisatie? Dan kunt u gebruik maken van het telefonisch consult met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. U kunt vragen stellen over hoe u de kwaliteit van uw medicatieproces kunt verbeteren, rekening houdend met de bestaande regelgeving en veldnormen. Heeft u regelmatig vragen over medicatieveiligheid, dan biedt IVM u de optie van een helpdesk 'medicatieveiligheid'.

Boost medicatieveiligheid

Met de Boost medicatieveiligheid geeft het IVM samen met u uw geneesmiddelencommissie een 'boost'. In twee bijeenkomsten, inclusief voorbereiding, krijgt u doel en taken op een rij, inclusief een concrete werkwijze.


 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het verbeteren van het medicatiebeleid en -proces in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.