Nascholing

Voor zorgverleners heeft het IVM ruim 20 nascholingen ontwikkeld. Nagenoeg alle nascholingen verzorgen wij ook in-company. Via de zoekfunctie op de homepagina kunt u zoeken naar nascholingen die voor uw beroepsgroep geschikt zijn. Of ga naar het volledige overzicht van onze nascholingen.

De nascholingen van het IVM sluiten optimaal aan op de ervaringen van de deelnemers. Uiteraard houden wij rekening met mogelijke verschillen in niveau. De didactische werkvormen worden afgestemd op de verschillende leerstijlen binnen de deelnemersgroep. Zij variëren van directe kennisoverdracht tot groepsdiscussies en rollenspelen, al dan niet met ingehuurde acteurs.

Praktijkgericht

De trainer neemt voor de nascholing contact op om ervoor te zorgen dat de inhoud zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. In sommige gevallen krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht. Na het volgen van een nascholing kunnen zorgverleners dan direct aan de slag met de opgedane kennis. Alle informatie is actueel zodat elke deelnemer na de nascholing optimaal op de hoogte is van de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen. Bij een aantal scholingen trainen we hele teams of werken we volgens een 'train de trainer-traject'. De deelnemers die nascholing volgen, zorgen dan voor een overdracht binnen hun teams.

Accreditatie

Nagenoeg alle nascholingen zijn geaccrediteerd. Het IVM zorgt er meestal voor dat de deelnemers die de nascholing hebben gevolgd hun accreditatiepunten krijgen. Opvallende punten en/of verbeterpunten die tijdens de nascholing naar voren komen, worden door de trainer aan de opdrachtgever teruggekoppeld.

Kosten

Omdat wij zonder sponsoring werken, werken wij met kostendekkende tarieven. De in-company nascholingen van het IVM zijn er vanaf € 1.425,- per dagdeel (vrij van btw). Exclusief reiskosten van de trainer (€0.37/km) en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie / thee. Het is ook mogelijk om de nascholing bij het IVM in Utrecht te volgen.

Het IVM heeft een aantal scholingen ontwikkeld in samenwerking met andere partijen. Deze scholingen kunnen dan niet via ons worden besteld. Meer informatie vindt u in de beschrijving van de betreffende nascholingen.

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over één van onze nascholingen of hulp nodig bij het zoeken naar een voor u geschikte nascholing? Neem dan contact met ons op. Bel 0888 800 400 of e-mail nascholing@medicijngebruik.nl.