Update Medicatiebeoordeling

De Update Medicatiebeoordeling is een jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die eerder een opleiding Medicatiebeoordeling gevolgd hebben. De Update bestaat uit een dag nascholing bij het IVM en een digitale herhaaltoets in CME-Online. Centraal staan de nieuwe ontwikkelingen in standaarden en richtlijnen. Daarnaast biedt de nascholingsdag ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en casussen te analyseren.

De Update Medicatiebeoordeling krijgt elk jaar in de zomer een volledig nieuwe inhoud, bestaande uit onder andere relevante nieuwe (eerstelijns) richtlijnen en de belangrijke wijzigingen in bestaande richtlijnen.

Voor veel apothekers en apotheekhoudende huisartsen is de Update een zinvolle jaarlijkse versterking van hun kennis en vaardigheden om de kwaliteit van hun medicatiebeoordelingen hoog te houden.

Voor aanmelding en geplande data, ga naar de webshop