Nieuws

Nieuwjaarsgroet

3 januari 2017

Beste lezers,

In 2017 richt het IVM zich graag op de zaken die goed gaan. Huisartsen schrijven jaar na jaar beter voor, de medicatieveiligheid is in veel instellingen verbeterd, we blijven het best presterende land ter wereld op het terrein van de antibioticaresistentie, we scheiden het kaf van het koren bij veelbelovende nieuwe geneesmiddelen, we verbeteren verder de kennis en de informatie over (risico's van) geneesmiddelen voor zowel professionals als patiënten, we verstevigen de samenwerking tussen artsen en apothekers, tussen eerste en tweede lijn, en tussen patiënten en zorgverleners. Ik hoop dat betere samenwerking tussen organisaties, tussen verzekeraars, verzekerden en contractanten, en tussen zorgverleners onderling nieuwe impulsen krijgen en geven aan een kwalitatief hoogstaand, veilig, en redelijk en reëel geprijsd medicijngebruik in Nederland. Zonder tegenwind blijven de mooiste vliegers op de grond liggen. Obstakels zijn er om uit de weg te ruimen. Ook voor 2017 geldt: u hoeft niet alles te slikken. En waar het IVM kan helpen, zullen we dat doen.

Ruud Coolen van Brakel, bestuurder IVM