Nieuws

IVM en VZVZ werken samen aan verbetering medicatieoverdracht

10 januari 2017

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) zijn een samenwerking aangegaan om de overdracht van farmaceutische gegevens te verbeteren. Daarbij lanceert het IVM begin 2017 in opdracht van VZVZ een FTO-module en themajournaal. Deze zijn gericht op het optimaal delen van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt.

VZVZ wil zorgen voor de juiste medische informatie op het juiste moment en de juiste plek. Daarmee kan iedere zorgverlener de beste en meest efficiënte zorg verlenen, over de schotten van de zorg heen. Het IVM onderschrijft dit streven. Het zorgvuldig delen van medicatiegegevens draagt immers bij aan een veilig en verantwoord medicijngebruik.

In het FTO bespreken huisartsen en apothekers doorgaans zes keer per jaar gezamenlijk farmaceutische onderwerpen. Dit overleg is bij uitstek geschikt om afspraken te maken over gebruik van het Landelijk Schakelpunt bij medicatieoverdracht. Door dit onderwerp in het FTO te agenderen leren deelnemers wat de kracht is van gebruik van het Landelijk Schakelpunt bij medicatieoverdracht en wat verbeter- en knelpunten zijn. Zo kunnen zij gezamenlijke afspraken maken om het gebruik van het Landelijk Schakelpunt te optimaliseren in hun eigen praktijk.