Nieuws

Themajournaal 'vervalste geneesmiddelen'

23 januari 2017

Steeds vaker schaffen patiënten geneesmiddelen aan via internet. In het themajournaal 'vervalste geneesmiddelen' is aandacht voor de risico's van online aangeschafte geneesmiddelen.

Naar schatting bestellen Nederlanders jaarlijks miljoenen geneesmiddelen via internet. Als deze geneesmiddelen besteld zijn van een aanbieder zonder fysieke adresgegevens, is de kans op vervalsingen 50 procent. Ook bij online aangeboden "natuurlijke" kruidenpreparaten komen veelvuldig vervalsingen voor. In dit themajournaal vertelt ziekenhuisapotheker Daphne den Besten-Bertholee welke verstrekkende gevolgen een vervalste kruidenpreparaat had voor een patiënte.

In het themajournaal is aandacht voor de rol van zorgverleners bij het voorkómen van gezondheidsschade door vervalste geneesmiddelen, bijvoorbeeld door tijdig signaleren en het melden van verdachte producten. Ook komt aan bod welke maatregelen de overheid neemt om patiënten te informeren over het risico van online aangeschafte geneesmiddelen en de maatregelen om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de reguliere keten binnendringen.

Bekijk het themajournaal hier: http://medicijnbalans.nl/journaal/50942

Het themajournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS en sluit aan op de FTO-module vervalste geneesmiddelen. Wilt u automatisch op de hoogte gesteld worden als er een nieuw journaal verschijnt? Meld u dan aan voor de medicijnjournaal-update.


Wilt u dit journaal bekijken met uw FTO-groep, maar heeft u geen internetverbinding? Stuur een e-mail naar medicijnbalans@medicijngebruik.nl, dan ontvangt u het themajournaal per mail.