Nieuws

FTO-module over medicatieoverdracht met LSP

30 januari 2017

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik lanceert in opdracht van VZVZ een FTO-module over het optimaal delen van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor het opvragen van medicatiegegevens - bijvoorbeeld tijdens diensturen en in spoedeisende situaties - kunnen artsen en apothekers gebruik maken van het LSP. In deze module komen de belangrijkste aandachtspunten bij het beschikbaar stellen en raadplegen van gegevens via het LSP aan bod. Daarbij is aandacht voor ervaringen van deelnemers.

Door dit onderwerp in het FTO te agenderen leren huisartsen en apothekers de kracht van het Landelijk Schakelpunt bij medicatieoverdracht kennen. Ook kunnen aan de hand van de module de deelnemers gezamenlijke afspraken maken om het gebruik van het Landelijk Schakelpunt te optimaliseren in hun eigen praktijk.

De module is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De vereniging wil zorgen voor de juiste medische informatie op het juiste moment en de juiste plek. Daarmee kan iedere zorgverlener de beste en meest efficiënte zorg verlenen, over de schotten van de zorg heen. Het IVM onderschrijft dit streven. Het zorgvuldig delen van medicatiegegevens draagt immers bij aan een veilig en verantwoord medicijngebruik.