Nieuws

VOORUITLOPEND OP DE VERKIEZINGEN VAN 15 MAART 2017: Publiekscampagne tegen de stijgende medicijnprijzen

7 maart 2017

De campagne roept politici op om in actie te komen tegen stijgende prijzen van geneesmiddelen. Het risico bestaat dat patiënten straks geen toegang meer hebben tot deze middelen.

Vandaag lanceert Health Action International, met steun van van het IVM, een campagne waarin zij verkiezingskandidaten oproept om een einde te maken aan stijgende medicijnprijzen in Nederland. De kosten van de duurste geneesmiddelen zijn inmiddels opgelopen tot €1,7 miljard per jaar. “De prijzen rijzen de pan uit. Het is volkomen onhoudbaar. Daarbij is er absoluut geen transparantie in de manier waarop de farmaceutische industrie haar prijzen bepaalt. Politieke leiders moeten ingrijpen voordat het te laat is,” aldus Tim Reed, Executive Director van Health Action International, de in Amsterdam gevestigde organisatie die zich volledig richt op het versterken van het geneesmiddelenbeleid ten behoeve van de volksgezondheid.

De ‘Our Medicines, Our Right’ campagne vraagt burgers om de petitie te ondertekenen. Hierin wordt een beroep gedaan op de nieuw gekozen regering om:

1. Noodzakelijke maatregelen te treffen om de prijs voor medicijnen, die door overheden, ziekenhuizen en andere kopers wordt betaald, openbaar te maken. Momenteel kunnen kopers deze informatie niet onthullen vanwege geheimhoudingsclausules in de contracten met farmaceutische bedrijven.

2. Farmaceutische bedrijven verplicht te stellen de daadwerkelijke kosten van onderzoek naar en ontwikkeling van een medicijn naar buiten te brengen. Farmaceutische bedrijven houden deze kosten geheim om de hoge prijzen van geneesmiddelen te rechtvaardigen.

3. Zorg te dragen dat medische innovatie, die geheel of gedeeltelijk door belastingbetalers wordt betaald resulteert in toegankelijke en betaalbare medicijnen die tegemoet komen aan de huidige behoeften. Op dit moment dragen belastingbetalers financieel bij aan de ontwikkeling van geneesmiddelen die vervolgens worden gepatenteerd door de farmaceutische industrie en tegen exorbitante prijzen aan hen worden terug verkocht.

Bekijk ook het themajournaal 'Dure geneesmiddelen: het echte verhaal'.