Nieuws

Medicijnjournaal mei 2017

15 mei 2017

Methylfenidaat is niet geregistreerd voor gebruik bij volwassenen. Toch wordt het veel gebruikt. Het Bijwerkingencentrum Lareb en College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geven een toelichting in dit Medicijnjournaal.

Bij de behandeling van delier in de palliatieve fase blijken haloperidol en risperidon niet effectief te zijn. Klinisch geriater dr. Wilma Knol geeft een toelichting.

De nieuwsflitsen van dit journaal: Rapport over medicalisering van levensfasen, bijwerkingen van mesalazine, naamswijziging nascholingstijdschrift Medisch-Farmaceutische Mededelingen en aandacht voor veiligheidswaarschuwing SGLT-2-remmers.

Verder zijn de NHG-Standaarden Bacteriële huidinfecties en Acne vernieuwd. Drs. Irene de Swart van Teratologie Informatie Service geeft een toelichting op het gebruik van isotretinoïne door vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Bekijk het Medicijnjournaal van mei 2017 hier

Dit Medicijnjournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS. Wilt u automatisch op de hoogte gesteld worden als er een nieuw journaal verschijnt? Meld u dan aan voor de medicijnjournaal-update.  

Wilt u dit journaal bekijken met uw FTO-groep, maar heeft u geen internetverbinding? Stuur een e-mail naar medicijnbalans@medicijngebruik.nl, dan ontvangt u een link om het journaal te downloaden.