Nieuws

Nu beschikbaar: e-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas’

20 juli 2017

De website van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is onlangs vernieuwd. Er zijn nieuwe tekstsoorten toegevoegd en er zijn nieuwe manieren om informatie in het FK te vinden. Om meer uit de mogelijkheden van het FK te halen, heeft het IVM in opdracht van Zorginstituut Nederland een e-learningmodule ontwikkeld. Deze gratis cursus is vooral bedoeld voor (aspirant-)voorschrijvers van geneesmiddelen.

In een uur inzicht in FK

In een uur laat de cursus zien hoe het FK het voorschrijven van geneesmiddelen ondersteunt. Aan de hand van casussen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • de verschillende zoekmogelijkheden in het FK;
  • het gebruiken van de nieuwe tekstsoorten in het FK (groepsteksten en indicatieteksten);
  • het vergelijken van geneesmiddelen;
  • het gebruiken van links naar externe onafhankelijke informatie;
  • het opzoeken van kosten van geneesmiddelen.

De cursus is gratis te bestellen op onze website.

Accreditatie voor beroepsgroepen

De e-learningcursus is bedoeld voor (aspirant-)voorschrijvers, zoals artsen, ‘physician assistants’, verpleegkundig specialisten, studenten geneeskunde (waaronder co-assistenten). Daarnaast is de cursus ook geschikt voor apothekers, verpleegkundigen, studenten farmacie en ieder ander die (professioneel of uit interesse) werkt met het FK.

Voor artsen, ‘physician assistants’, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en apothekers is accreditatie voor 1 punt aangevraagd.