Nieuws

Efficiëntere medicatiebeoordelingen? Meld uw FTO-groep aan!

17 april 2018

Uit de praktijk blijkt dat medicatiebeoordelingen een forse tijdsinvestering vergen. Daarom zijn wij op zoek naar FTO-groepen die willen deelnemen aan het implementatieproject EMRePhEx (Efficient Medication Reviewing in Pharmaceutical therapeutic audit meetings by Experts). Het doel van dit project is om de efficiëntie van het proces te verbeteren door de Opti-Med methode te implementeren.

Belangrijke verschillen tussen de Opti-Med methode en de standaard werkwijze van medicatiebeoordeling is:

  • het gebruik van een vragenlijst ter vervanging van het farmacotherapeutische anamnesegesprek;
  • het betrekken van de praktijkondersteuner en apothekersassistente in de dossiervorming;
  • het vormen van een expertteam tussen een arts en apotheker die de farmacotherapeutische analyse uitvoeren en een concept behandelplan opstellen.

Wat levert EMRePhEx voor uw FTO op?

Deelname aan dit innovatieve traject heeft directe gevolgen voor uw FTO-groep: u kunt medicatieboordelingen efficiënter uitvoeren en de tijd die overblijft kunt u aan andere zorgtaken besteden.

Wanneer start het traject?

Het traject is gestart maar er bestaat nog steeds de mogelijkheid om u aan te melden.

Bij grote samenwerkingsverbanden is het soms mogelijk om met een beperkt aantal huisartsen en apothekers te starten. Om vervolgens in een later stadium de werkwijze te verspreiden onder de overige huisartsen en apothekers in uw FTO-groep.

Heeft uw FTO-groep interesse om mee te doen?

Neem dan contact op met mevrouw Tromp:

  • E-mail: emrephex@vumc.nl
  • Tel: 020 444 34 81 (van maandag tot en met donderdag) of 020 444 35 24 (secretariaat, op vrijdag)