Nieuws

Efficiëntere medicatiebeoordelingen? Meld uw FTO-groep aan!

31 januari 2018

Uit de praktijk blijkt dat medicatiebeoordelingen een forse tijdsinvestering vergen. Daarom zijn wij op zoek naar FTO-groepen die willen deelnemen aan het implementatieproject EMRePhEx (Efficient Medication Reviewing in Pharmaceutical therapeutic audit meetings by Experts). Het doel van dit project is om de efficiëntie van het proces te verbeteren door de Opti-Med methode te implementeren.

Belangrijke verschillen tussen de Opti-Med methode en de standaard werkwijze van medicatiebeoordeling is het gebruik van een vragenlijst ter vervanging van het farmacotherapeutische anamnesegesprek, het betrekken van de praktijkondersteuner en apothekersassistente in de dossiervorming en het vormen van een expertteam tussen een arts en apotheker die de farmacotherapeutische analyse uitvoeren en een concept behandelplan opstellen

Wat levert EMRePhEx voor uw FTO op?

Deelname aan EMRePhEx met uw FTO-groep is een innovatie die ervoor kan zorgen dat u medicatiebeoordelingen efficiënter kunt uitvoeren, waardoor dit minder tijd kost. De tijd die vrijkomt, kunt u aan andere zorgtaken besteden. 

Wanneer start het onderzoek?

Het project zal starten in februari/maart 2018. De aanmeldingsperiode is reeds gestart, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Heeft uw FTO-groep interesse om mee te doen?

Neem dan contact op met mevrouw Tromp:

  • E-mail v.tromp@vumc.nl
  • Tel: 020 444 34 81 (van maandag tot en met donderdag) of 020 444 35 24 (secretariaat, op vrijdag)