Nieuws

Geneesmiddelen en voedingssupplementen: kennis in kaart gebracht

6 september 2018

Langdurig gebruik van bepaalde geneesmiddelen kan tot soms ernstige vitamine- en/of mineralentekorten leiden. Ook kunnen bepaalde voedingssupplementen de werking van geneesmiddelen beïnvloeden. Vandaag publiceert NPN in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) negen factsheets om wisselwerkingen voor zorgprofessionals duidelijk in kaart te brengen.
Tot voor kort was er weinig overzichtelijke informatie beschikbaar over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en voedingssupplementen. Om hier meer bekendheid aan te geven heeft het IVM uitgebreide factsheets met wetenschappelijke onderbouwingen opgesteld. De informatie over de invloed van geneesmiddelgebruik op de nutriëntenstatus en wisselwerkingen van bepaalde supplementen met geneesmiddelen, is nu beschikbaar voor huisartsen en apothekers.

 

Maagzuurremmers en magnesium- en vitamine B12-tekorten

Saskia Geurts, directeur van NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen is blij dat er nu meer informatie beschikbaar is over de invloed van geneesmiddelengebruik op mogelijke vitamine- en mineralentekorten: “Wij hopen dat artsen en apothekers door de factsheets alert zijn op klachten en bijwerkingen. Nutriëntentekorten treden vaak sluipend op en zijn lastig te herkennen. Zo kan bijvoorbeeld langdurig gebruik van maagzuurremmers, protonpompremmers, leiden tot magnesium- en vitamine B12-tekorten. Dit is al jaren het meest voorgeschreven geneesmiddel door huisartsen. De factsheets bevatten informatie, gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwingen. Naast artsen en apothekers gaan we ook gebruikers voorlichten over de vóór- en nadelen van gelijktijdig gebruik van supplementen en geneesmiddelen. Zodat mensen alerter zijn en gevolgen beter signaleren. Dan kunnen ze het vervolgens zelf oplossen."

Welke geneesmiddelen hebben invloed op de nutriëntenstatus?

Geneesmiddel Invloed op nutriënten
Protonpompremmers magnesium en vitamine B12 tekorten
Hydrochloorthiazide kalium en magnesium tekorten
Metformine vitamine B12 tekort
Prednis(ol)on calcium en kalium tekorten
Anticonceptiepil (combinatiepil) lage foliumzuur en magnesium bloedwaardes

Ginseng met antistollingsmiddelen
Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM licht de wisselwerking tussen geneesmiddelen en supplementen toe: "Meer duidelijkheid en kennis is nodig. Ginseng met antistollingsmiddelen is bijvoorbeeld geen goede combinatie. Naast de factsheets ontwikkelen we een FTO-module voor huisartsen en apothekers over de wisselwerkingen. Het doel is om niet alleen te informeren, maar ook om meer bewustwording te creëren, zodat patiënten de geneesmiddelen veilig en effectief gebruiken." 

Welke wisselwerkingen van voedingssupplementen met geneesmiddelen zijn er?

Wisselwerking tussen Advies
Ginseng met antistollingsmiddelen voorzichtig met P. ginseng en P. quinquefolius bij antistollingsmiddelen
Ginkgo biloba met antistollingsmiddelen voorzichtig met Ginkgo bij antistollingsmiddelen
Echinacea met immunosuppressiva stoppen of niet starten met echinacea bij immunosuppressiva
Tryptofaan met antidepressiva of slaapmiddelen stoppen of niet starten met tryptofaan of een supplement met 5-HTP bij geneesmiddelen met een serotonerge werking. Ook niet combineren met geneesmiddelen met centraal dempende werking, zoals slaapmiddelen.

De negen factsheets zijn hier te raadplegen.