NIEUWSBRIEF IVM 2016, NUMMER 6
FTO
Nieuw: FTO-module Medicatieveiligheid bij ouderen
De nieuwe FTO-module over medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen besteedt aandacht aan veelvoorkomende problemen en risico's bij gebruik van medicatie door kwetsbare ouderen. Ook komen de dilemma's aan bod die huisartsen en apothekers ervaren bij de aanpak van deze problematiek en bij de algemene farmaceutische zorg aan kwetsbare ouderen in hun dagelijkse praktijk.
Downloaden
FTO
FTO-werkmateriaal en Medicijnjournaal updates
Sinds kort biedt het IVM de mogelijkheid om per email geattendeerd te worden zodra er nieuw FTO-werkmateriaal verschijnt. Hierdoor bent u direct op de hoogte van de laatste onderwerpen in onze FTO-modules. Daarnaast kunt u aangeven of u graag een mail ontvangt zodra er een nieuw medicijnjournaal of themajournaal verschijnt. 
Aanmelden
FTO
FTO-module Herhaalreceptuur herzien
De oude FTO-modules 'Herhaalreceptuur' uit 2007 hebben een grondige revisie gekregen. De twee oude modules zijn samengevoegd tot een nieuwe module. Deze besteedt aandacht aan de beoordeling en logistieke afhandeling van een aanvraag van herhaalmedicatie zonder contact met de huisarts. De module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over herhaalreceptuur.
Downloaden
E-LEARNING
Nieuw: e-learning Astma en COPD
Het IVM heeft een nieuwe e-learning 'Medicamenteuze behandeling van astma en COPD' ontwikkeld. Deze cursus voor apothekers gaat in op de verschillende behandelmogelijkheden voor astma en COPD en bespreekt de plaats van de beschikbare geneesmiddelen bij beide aandoeningen. U volgt deze cursus t/m september nog gratis bij het IVM. 
Bestellen
E-LEARNING
Blended nascholing 'Vaardigheden bij medicatie geven'
Binnen instellingen gaat er nog wel eens wat mis bij de risicovolle handelingen. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van cliënten met inhalatiemiddelen. Door onbekendheid met de verschillende typen en manieren van inhaleren wordt niet altijd de juiste techniek van inhaleren gebruikt. In de in-company nascholing 'Vaardigheden bij medicatie geven' van het IVM leren deelnemers de benodigde vaardigheden. De bij de nascholing horende e-learning kan ook apart gevolgd worden. 
Bekijken
MEDICIJNJOURNAAL
Medicijnjournaal juli
In dit medicijnjournaal is onder andere aandacht voor de nieuwe NHG-Standaard fluor vaginalis, meldingen over generiek omeprazol en direct-werkende orale anticoagulantia. Lees hier de korte samenvatting over de onderwerpen die in dit journaal aan bod komen.
Bekijken
NIEUWS
Geneesmiddelengebruik bij ouderen
De SBA en het IVM organiseren op dinsdag 4 oktober 2016 de themabijeenkomst 'Geneesmiddelengebruik bij ouderen: samenwerken in de 1e lijn'. De bijeenkomst brengt apothekersassistenten, praktijkondersteuners, doktersassistenten en wijkverpleegkundigen bij elkaar om zich samen te verdiepen in het geneesmiddelgebruik bij ouderen en hoe hierin de samenwerking met collega-zorgverleners te zoeken.
Bekijken
NIEUWS
Top 5 valkuilen onderzocht in GGZ en GZ
Uit onderzoek van het IVM blijkt de veiligheid van het medicatieproces in de gehandicaptenzorg en de GGZ. minder goed te zijn dan in de ouderenzorg. Opvallend is dat in deze sectoren de medicatie bijna tweemaal zo vaak als in de ouderenzorg niet wordt gegeven aan de hand van de toedienlijst van de apotheek. Ook wijzigt de zorginstelling vaker zelf de medicatie in de baxterzakjes dan in de ouderenzorg.
Lees meer
NIEUWS
Vraag & Antwoord
In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. De vraag van deze maand is: Hoe lang moet je een Actueel medicatieoverzicht (AMO) bewaren?
Kijk voor het antwoord op onze website bij vraag 9.
Bekijken
NIEUWS
Voorschrijven op stofnaam blijft
Sommige spécialités zijn zo goedkoop dat zorgverzekeraars ze hebben opgenomen in hun preferentiebeleid. Maar door leveringsproblemen moeten apothekers regelmatig afwijken van een preferent middel en met huisartsen overleggen over een alternatief. Volgens het NHG is het daarom "vooralsnog" onwenselijk huisartsen te adviseren het goedkoopste middel te kiezen, maar  voor te schrijven op stofnaam. 
Lees meer
NIEUWS
Nederlandse artsen besparen 335 miljoen
Nederland heeft in 5 jaar tijd potentieel 335 miljoen euro bespaard met het terughoudend voorschrijven van nieuwe diabetesmedicatie. Dat blijkt uit onderzoek van het IVM. Huisartsen volgen hiermee de standaard van het NHG. In Duitsland betreft een kwart van alle voorgeschreven diabetesmiddelen de nieuwe medicatie. In Nederland is dat slechts 5 procent. 
Lees meer
NIEUWS
Onderzoeksproject Nikki Damen 76% gesponsord
Nikki Damen, postdoc bij het NIVEL, gaat met onderzoekers van het 'Australian Institute of Health Innovation' een onderzoek uitvoeren naar medicatieveiligheid. Ze richt zich hierbij vooral op zorgprocessen die goed gaan. Haar project is inmiddels al voor 76% gesponsord. Wilt u ook een steentje bijdragen aan medicatieveiligheid? Sponsor dan Nikki's onderzoeksproject.
Bekijken
Twitter @medicijnbalans
IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel is blij dat het aantal kinderen dat ADHD-medicatie gebruikt aan het dalen is.
Volg ons op twitter
@medicijngebruik
LinkedIn Twitter Facebook
www.medicijngebruik.nl
info@medicijngebruik.nl
T: 0888 800 400

Aanmelden nieuwsbrief
Abonneren op PIL