NIEUWSBRIEF IVM 2016, NUMMER 9
NIEUWS
Thermometer van grote waarde voor zorginstelling
Manager Behandelzaken Guido Lampe was al druk bezig de medicatieprocessen van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) onder de loep te nemen toen de inspectie op bezoek kwam. Het noodzaakte hem er een schepje bovenop te doen. Dat deed hij door het IVM in te schakelen en dat was 'verrassend prettig'.
Lees meer
FTO
Nieuw: FTO-module Pijnbestrijding in de palliatieve fase
In deze FTO-module is aandacht voor de mogelijkheden en knelpunten bij de medicamenteuze behandeling van pijn in de palliatieve fase en het eigen beleid van huisartsen rondom het voorschrijven van opioïden en relevante comedicatie. De module is ontwikkeld in samenwerking met het NHG en de KNMP en gebaseerd op de recent geactualiseerde multidisciplinaire richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker' en de NHG-Standaard 'Pijn'. 
Downloaden
FTO
Onderwerpen voor uw FTO-jaaragenda 2017
Veel FTO-groepen plannen rond deze tijd van het jaar de thema's voor volgend jaar. Het IVM ontwikkelt in 2017 ook weer nieuwe FTO-modules. Bekijk alvast de onderwerpen, zodat u hier bij uw planning rekening mee kunt houden.
Lees meer
E-LEARNING
Nieuwe e-learning antipsychotica in de gehandicaptenzorg
Als cliënten met onbegrepen gedrag medicatie krijgen, betreft dit vaak antipsychotica. Met deze e-learning leren begeleiders en andere zorgverleners in de gehandicaptenzorg wat zij kunnen doen om onnodig gebruik van antipsychotica bij hun cliënten tegen te gaan. Het IVM ontwikkelde deze geaccrediteerde e-learning in opdracht van 's Heeren Loo. 
Bestellen
E-LEARNING
E-learnings voor de GGZ ingrijpend vernieuwd
Twee populaire e-learnings voor de GGZ zijn flink vernieuwd: 'Basiskennis medicijngebruik GGZ' en 'Medicijngroepen GGZ 1 algemeen.' Ze bevatten meer continuïteit en interactie en een verbeterde eindtoets. De cursussen zijn o.a. bedoeld voor begeleiders van bewoners van RIBW's en andere cliënten in de GGZ. Het IVM biedt instellingen één gratis module aan om nader kennis te maken. Deze e-learnings zijn opgenomen in een cyclisch model voor de GGZ.
Lees meer
NIEUWS
Vraag & Antwoord
In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. De vraag van deze maand is: Waarom moet een arts binnen een paar uur na opname (in bijvoorbeeld een verpleeghuis of gehandicaptenzorginstelling) bepalen welke medicatie de cliënt moet gebruiken? Kijk voor het antwoord op onze website bij vraag 12.
Lees meer
NIEUWS
Trends in voorschrijfgedrag
Het aantal huisartsen dat kiest voor nieuwe, duurdere bloedglucoseverlagende middelen is in 2014 afgenomen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit stijgende scores op de indicator ‘Terughoudend voorschrijven van nieuwe bloedglucoseverlagende middelen’ van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2015 van het IVM. Ook in 2015 kozen huisartsen minder vaak voor nieuwe bloedglucoseverlagende middelen. Een stijging van ruim 1 procent ten opzichte van 2014. Het terughoudend voorschrijven van deze middelen leidt tot een aanzienlijke besparing op de geneesmiddelkosten.
Lees meer
NIEUWS
Interactieve uitgave 'Veilige principes verder in de praktijk'
Het Platform Medicatieveiligheid Care presenteert nieuwe hulpmiddelen en een interactieve uitgave van de 'Veilige principes verder in de praktijk'. Deze hebben als doel een goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie te bevorderen
Lees meer
NIEUWS
Pleidooi voor verantwoord antibioticagebruik
Iedereen die een steentje wil bijdragen aan het terugdringen van het onnodig gebruik van antibiotica kan dat nu online doen. Het IVM vraagt publiek en zorgverleners in Nederland en België een belofte af te leggen via: http://www.medicijngebruik.nl/doedebelofte
Lees meer
Twitter @medicijnbalans
Ook het IVM is vertegenwoordigd op het NHG-congres #NHG16
Volg ons op twitter
@medicijngebruik
LinkedIn Twitter Facebook
www.medicijngebruik.nl
info@medicijngebruik.nl
T: 0888 800 400

Aanmelden nieuwsbrief
Abonneren op PIL