NIEUWSBRIEF IVM 2017, NUMMER 2
NIEUWS
Toolkit verkeer is populair
De Toolkit 'rij veilig met medicijnen' is vanaf de lancering op 8 december ruim 1.400 keer bekeken. Daarnaast zijn er 44.000 folders nabesteld om te verspreiden binnen de apotheek en huisartsenpraktijk. Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Lees meer
FTO
Nieuw: FTO-module Medicatieoverdracht: gebruik LSP
Voor het opvragen van medicatiegegevens - bijvoorbeeld tijdens diensturen en in spoedeisende situaties - kunnen artsen en apothekers gebruik maken van het Landelijk Schakelpunt (LSP). In deze module komen de belangrijkste aandachtspunten bij het beschikbaar stellen en raadplegen van gegevens via het LSP aan bod. De module is ontwikkeld in opdracht van VZVZ. 
Downloaden
FTO
Nieuw: FTO-casuïstiek Rectaal bloedverlies
In aansluiting op de nieuwe NHG-Standaard Rectaal bloedverlies heeft het IVM twee nieuwe casussen voor gebruik in het FTO ontwikkeld, een over hemorroïden en de ander over fissura ani. Aandachtspunten zijn vooral het optimaliseren van het (medicamenteuze) behandelbeleid en voorlichting aan de patiënt. De casuïstiek is ontwikkeld in samenwerking met het NHG en de KNMP.
Downloaden
NIEUWS
Kennislunch XL
Meld u snel aan voor deze interactieve bijeenkomst voor beleidsmedewerkers, coördinatoren opleidingen en kwaliteitsfunctionarissen van zorginstellingen. Thema van de kennislunch op 30 mei 2017 is: 'Veilige principes en consultancy medicatieproces'.
Aanmelden
THEMAJOURNAAL
Vervalste geneesmiddelen
Steeds vaker schaffen patiënten geneesmiddelen aan via internet. In dit themajournaal is aandacht voor de risico's van online aangeschafte geneesmiddelen. Naast het risico van onvolledige medicatiebewaking, bestaat ook het risico dat de geneesmiddelen vervalst zijn. Dit themajournaal sluit aan op de FTO-module over vervalste geneesmiddelen
Bekijken
NIEUWS
Trends in voorschrijfgedrag
Het jaarlijkse rapport Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) van het IVM biedt veel cijfermatige informatie over de behandeling van bepaalde aandoeningen. Vanaf februari 2017 publiceren wij elke maand de uitkomsten van een van de indicatoren van de MVH. Deze keer is het onderwerp: Antibioticagebruik stijgt weer.
Bekijken
Q&A
Vraag & Antwoord 14
De vraag van deze maand is: 'Welke geneesmiddelen die de apotheek in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem zoals een baxterzakje of medicatiezakje levert, moeten bij het toedienen door een tweede zorgmedewerker worden gecontroleerd?' Kijk voor het antwoord op onze website bij vraag 14. 
Lees meer
Twitter @medicijnbalans
Veilig voorschrijven: gaat goed, kan beter
Volg ons op twitter
@medicijngebruik
LinkedIn Twitter Facebook
www.medicijngebruik.nl
info@medicijngebruik.nl
T: 0888 800 400

Aanmelden nieuwsbrief
Abonneren op PIL