Eerste uitgifte gesprekken voor apothekersassistenten

Omschrijving:

Deze nascholing van tweemaal 2,5 uur, met enkele weken daartussen in, geeft assistenten van openbare apotheken, ASP's, transmurale en ziekenhuisapotheken de benodigde handvatten om een inhoudelijk en kwalitatief goed eerste-uitgiftegesprek te voeren.

Type: Nascholing
Voor wie: Apothekersassistenten
In de sector(en): ASP, Openbare apotheek, Transmurale apotheek, ziekenhuisapotheek
Kosten: € 3.215,00 per 2 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: 2x 2,5 uur
Groepsgrootte: Maximaal 16

Inhoud

Sinds een jaar is het eerste terhandstellingsgesprek (ETG, ook wel eerste uitgifte gesprek genoemd) een prestatie die apart vergoed kan worden. Patiënten zien de kosten van dit gesprek terug in hun eigen risico. Dat maakt de zichtbaarheid van het gesprek groter zodat veel patiënten ook kritischer nagaan of de geleverde voorlichting op het gewenste niveau is.

Maken uw medewerkers het verschil bij een eerste-uitgiftegesprek? Hoe zorgt u dat assistenten een écht gesprek voeren en ze de patiënt overtuigen van het nut van zorgvuldig medicijngebruik? Maar ook: hoe voorkomt u problemen aan de balie of in de adviesruimte wanneer een patiënt het niet eens is met de rekening? Hoe gaat u om met lastige situaties?

Om apothekersassistenten beter toe te rusten voor deze belangrijke activiteit heeft het IVM de training Eerste-Uitgiftegesprekken voor apothekersassistent ontwikkeld. In twee sessies komen de ins en outs van deze prestatie naar voren en krijgen de assistenten ruime mogelijkheid hun gespreksvaardigheid te verbeteren. Aandacht wordt besteed aan de praktische en persoonlijke obstakels die men ervaart. In de tweede sessie zorgt een trainingsacteur op basis van casussen uit uw eigen praktijk voor de noodzakelijke realiteit en persoonlijke feedback.

Resultaat

Na het volgen van deze nascholing:

  • kent u de gestructureerde opbouw van adviesgesprekken en kunt u deze toepassen
  • weet u hoe u een gestructureerd en compleet eerste uitgiftegesprek voert aan de balie of in de adviesruimte
  • kunt u gesprekstechnieken toepassen, zodat uw voorlichting goed is afgestemd op de individuele patiënt
  • weet u hoe u om kunt gaan met lastige situaties en lastige patiënten