Actueel medicatieoverzicht

Omschrijving:

FTO-module en presentatie over het actueel medicatieoverzicht

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_actueel_medicatieoverz_20101026_s1.pdf

FTO-module over het actueel medicatieoverzicht, gebaseerd op de LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn (2010)

mod_actueel_medicatieoverz_201010211.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Actueel medicatieoverzicht