Depressie

Omschrijving:

FTO-modules, huisartsenmodule, casuïstiek, presentaties en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over depressie

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_ha_optimaliseren_depressiezorg_eerstelijn_20140512_s.pdf

Huisartsenmodule voor een huisartsenoverleg over het optimaliseren van depressiezorg in de eerste lijn, gebaseerd op de NHG-Standaard Depressie (2012)

mod_ha_optimaliseren_depressiezorg_eerstelijn_20140512.ppt

Presentatie bij de huisartsenmodule Optimaliseren depressiezorg in de eerste lijn

mod_optimaliseren_medicamenteuze_behandeling_depressie_20140512_s1.pdf

FTO-module over het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling van depressie, gebaseerd op de NHG-Standaard Depressie (2012)

mod_optimaliseren_medicamenteuze_behandeling_depressie_201405121.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Optimaliseren medicamenteuze behandeling van depressie

mod_evaluatie_langdurig_gebruik_antidepressiva_20140512_s.pdf

FTO-module over het evalueren en afbouwen van onterecht langdurig gebruik van antidepressiva bij depressie

mod_evaluatie_langdurig_gebruik_antidepressiva_20140512.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Evaluatie langdurig gebruik antidepressiva bij depressie

cas_depressie_20140508_s.pdf

FTO-casuïstiek over de medicamenteuze behandeling van depressie (bij comorbiditeit) en het voorkomen van vroegtijdig stoppen en onterecht langdurig gebruik van antidepressiva

cas_depressie_allochtonen_20130310.pdf

FTO-casuïstiek over de medicamenteuze behandeling van depressie bij allochtonen, met speciale aandacht voor de ramadan en voorlichting

handb_wmc_08_depressie_20140622_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over depressie