Antibiotica bij luchtweginfecties

Omschrijving:

FTO-modules, casuïstiek, presentaties en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over antibiotica bij luchtweginfecties

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk, Ouderenzorg
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_antibiotica_bij_luchtweginfecties_20150713_s1.pdf

FTO-module over antibiotica bij luchtweginfecties, gebaseerd op de NHG-Standaarden Acute keelpijn (2015), Acute rhinosinusitis (2014), Acuut hoesten (2013), Otitis media acuta bij kinderen (2014)

mod_antibiotica_bij_luchtweginfecties_201504054.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Antibiotica bij luchtweginfecties

mod_antibiotica_rhinosinusitis_acutehoest_20110210_s.pdf

FTO-module over antibiotica bij rhinosinusitis en acuut hoesten, geschreven in het kader van het ZonMw programma 'Terugdringen antibioticagebruik bij bovenste luchtweginfecties door uitgesteld recept'

mod_luchtweginfecties_VV_20151028.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Luchtweginfecties in verpleeg- en verzorgingshuizen

handb_wmc_11_luchtweginfecties_20151222_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over antibiotica bij luchtweginfecties

cas_keelpijn_20150714_s.pdf

FTO-casuïstiek over keelpijn

cas_acute_rhinosinusitis_20150824_s.pdf

FTO-casuïstiek over acute rhinosinusitis

cas_acuut_hoesten_20150713_s.pdf

FTO-casuïstiek over acuut hoesten

mod_luchtweginfecties_verpl_verz_hzn_20151110_s.pdf

FTO-module over luchtweginfecties in verpleeg- en verzorgingshuizen. In het multidisciplinair overleg (zoals het FTO) van een verpleeg- of verzorgingshuis kunnen zorgverleners op basis van deze module met elkaar afspraken maken over het verbeteren van de diagnostiek, de behandeling en de evaluatie van het gevoerde beleid.