Antistolling

Omschrijving:

FTO-modules, werkboek, presentaties, bijlage en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO of multidisciplinair overleg over antistolling (vitamine K-antagonisten en DOAC's)

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

20171023 DOACs _def versie 2017-20181.pptx

FTO-presentatie Xtra voor in het FTO over direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s): meerwaarde of niet? In deze presentatie is aandacht voor de eigenschappen, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van de DOAC’s, de toegevoegde waarde ten opzichte van de vitamine K-antagonisten en de adviezen uit de NHG-Standaarden Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose en longembolie. De informatie is gebaseerd op de informatie van het IVM-programma MedicijnBalans (www.medicijnbalans.nl).

mod_direct_werkende_orale_anticoagulantia_20180619_s.pdf

FTO-module over direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's), met onder andere aandacht voor belangrijke theoretische aspecten en aandachtspunten, de verschillen met vitamine K-antagonisten, het eigen voorschrijfbeleid en het maken van afspraken over het voorschrijven en afleveren van DOAC's

mod_direct_werkende_orale_anticoagulantia_20180619.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module DOAC's

mod_vitamine_k_antagonisten_20140616_s1.pdf

FTO-module over vitamine K-antagonisten, gebaseerd op de LESA Antistolling (2011) en de landelijke standaard Ketenzorg antistolling (2012).

mod_vitamine_k_antagonisten_20141.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Vitamine K-antagonisten

mod_zvv_antistolling_in_de_keten_20130207_s.pdf

Zorg voor Veilig-module Antistolling in de keten, gericht op de voorbereiding en uitwerking van een multidisciplinair overleg over trombosezorg

mod_zvv_Antistolling_in_de_keten_2011.ppt

Presentatie behorende bij de Zorg voor Veilig-module Antistolling in de keten

mod_zvv_antistolling_in_de_keten_bijl4A_checklist_afspr.doc

Bijlage met checklist voor afspraken trombosezorg, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Antistolling in de keten

handb_wmc_29_antistolling_20131211_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over antistolling