Medicatieproces: weet hoe u geeft

Omschrijving:

Zorgverleners werkzaam in de ouderen-/thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ en jeugdzorg leren hoe zij in de praktijk veilig met medicatie kunnen werken volgens de geldende protocollen en wet- en regelgeving.

De nascholing is de opvolger van Medicatieveiligheid in de praktijk, die per 1-1-2017 uit het aanbod van het IVM is.

Type: Nascholing
Voor wie: Aandachtsvelders medicatieveiligheid, agogisch en maatschappelijk medewerkers, begeleiders, teammanagers, verpleegkundigen, verzorgenden, wijkverpleegkundigen
In de sector(en): GGZ/RIBW, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Ouderenzorg, Thuiszorg
Kosten: € 1.425,00 per in-company nascholing vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: Maximaal 16
Accreditatie:
  • Kwaliteitsregister V&V: 3,00 punten
  • Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners: 3,50 punten
  • Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk: 1,00 punt
  • Registerplein, scholing GHO: 1,00 punt

Inhoud

Optimale medicatieveiligheid in uw dagelijkse werk, hoe zorgt u daarvoor? Welke regels zijn er vanuit de beroepsgroepen? Welke procedures heeft de organisatie zelf? En hoe brengt u deze in de praktijk? Hoe gaat u om met twijfelgevallen, de zogenaamde 'grijze gebieden'? Dit alles komt in de nascholing aan de orde. Vanuit zelf ingebrachte praktijksituaties en andere voorbeelden bespreken we de regels en vooral hoe u zorgt dat uw team deze kan toepassen in de - soms weerbarstige - praktijk. De nascholing heeft desgewenst een train-de-trainer opzet, zodat de deelnemers tools hebben om hun team zelf verder te scholen. Uitgangspunt zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen' van maart 2012, opgesteld door het Platform Medicatieveiligheid.

Resultaat

Na de nascholing kunt u een plan van aanpak maken om de medicatieveiligheid te verbeteren. U heeft de tools om uw team te scholen op veel voorkomende praktische aspecten van medicatieveiligheid. U weet hoe u ervoor kunt zorgen dat uw team het medicatiebeleid toepast. U kunt de taakverdeling op het gebied van medicatieveiligheid regelen, ook met de apotheek en de huisarts. U kunt u de 'Veilige principes' toepassen in de praktijk.

Voor aandachtsvelders en wijkverpleegkundigen: u heeft de handvatten om uw team te scholen op veel voorkomende praktische aspecten van medicatieveiligheid. U weet hoe u ervoor kunt zorgen dat uw team het medicatiebeleid toepast.

Bijzonderheden

Deelnemers met beperkte kennis over medicijnen kunnen desgewenst ter voorbereiding de e-learningcursus Basiskennis medicijngebruik van het IVM volgen. Overleg hierover met de IVM-adviseur.

Ervaringen

Deelnemers beoordeelden deze nascholing met gemiddeld een 8,3.

Bij de evaluatie schreven zij onder andere:

  • De trainer is duidelijk, structureel en to the point en betrekt iedereen bij de training.
  • Iedereen kreeg goede feedback.
  • De training gaf vooral veel helderheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Wanneer is het de taak van de verzorgende, wanneer van de apotheker en wanneer van de huisarts.