Medicatieproces: weet hoe u geeft

Omschrijving:

In deze nascholing bespreken begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen met elkaar hoe zij omgaan met medicijnen. Hoe werkt het medicatieprotocol? Wat is niet nduidelijkheden voor u? Wie is waar verantwoordelijk voor? Cursisten geven de nascholing een 8,3.

Type: Nascholing
Voor wie: Aandachtsvelders medicatieveiligheid, agogisch en maatschappelijk medewerkers, begeleiders, teammanagers, verpleegkundigen, verzorgenden, wijkverpleegkundigen
In de sector(en): GGZ/RIBW, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Ouderenzorg, Thuiszorg
Kosten: € 1.425,00 per in-company nascholing vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: Maximaal 16
Accreditatie:
  • Kwaliteitsregister V&V: 3,00 punten
  • Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners: 3,50 punten
  • Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk: 1,00 punt
  • Registerplein, scholing GHO: 1,00 punt

Inhoud

Kennis over medicijnen is belangrijk. Voor een veilig medicatiieproces is het ook nodig om eens wat dieper in te gaan op de vraag hoe u tijdens uw werk omgaat met de medicijnen. Hoe werkt het medicatieprotocol in de praktijk? Welke onduidelijkheden hebt u over het medicatieproces? Hoe verloopt de samenwerking met bijvoorbeeld artsen en apotheek? Wie is eigenlijk waar verantwoordelijk voor? En ook: hoe gaat u om met storingen tijdens de medicatieronde? Hoe controleert u de medicijnen en hoe tekent u af, wat doet  u als u geen toedienlijst hebt of  als er wijzigingen zijn? 

Tijdens deze nascholing verkent u interactief, met uw collega’s en onder leiding van een deskundige docent, de landelijke regels en het eigen medicatiebeleid. U krijgt meer inzicht in het medicatieproces van uw organisatie. Dat helpt u om veilig veilig om te gaan met de medicijnen van uw cliënten.

Vanuit zelf ingebrachte praktijksituaties en andere voorbeelden bespreken we de regels en vooral hoe u zorgt dat uw team deze kan toepassen in de - soms weerbarstige - praktijk. De nascholing heeft desgewenst een train-de-trainer opzet, zodat de deelnemers tools hebben om hun team zelf verder te scholen. Uitgangspunt zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen' van maart 2012, opgesteld door het Platform Medicatieveiligheid.

Resultaat

Na afloop van de nascholing maakt u een plan van aanpak om de medicatieveiligheid te verbeteren. U weet hoe u het medicatiebeleid kunt uitvoeren. En hoe u de taakverdeling op het gebied van medicatieveiligheid regelt, ook met de apotheek en de huisarts. U kunt de 'Veilige principes' toepassen in de praktijk.

Voor aandachtsvelders en wijkverpleegkundigen: u heeft de handvatten om uw team te scholen op veel voorkomende praktische aspecten van medicatieveiligheid. U weet hoe u ervoor kunt zorgen dat uw team het medicatiebeleid toepast.

Bijzonderheden

Deelnemers met beperkte kennis over medicijnen kunnen desgewenst ter voorbereiding de e-learningcursus Basiskennis medicijngebruik van het IVM volgen. Overleg hierover met de IVM-adviseur.

Ervaringen

Deelnemers beoordeelden deze nascholing met gemiddeld een 8,3.

Bij de evaluatie schreven zij onder andere:

  • De trainer is duidelijk, structureel en to the point en betrekt iedereen bij de training.
  • Iedereen kreeg goede feedback.
  • De training gaf vooral veel helderheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Wanneer is het de taak van de verzorgende, wanneer van de apotheker en wanneer van de huisarts.