Pijnbestrijding in de palliatieve fase

Omschrijving:

FTO-module, casuïstiek, presentatie en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over pijnbestrijding in de palliatieve fase

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_pijnbestrijding_in_de_palliatieve_fase_20161109_s.pdf

FTO-module over pijnbestrijding in de palliatieve fase, gebaseerd op de NHG-Standaard Pijn (geactualiseerde versie 2016), de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker (2015) en de IKNL-richtlijn Pijn (versie 2.1; 2016)

mod_pijnbestrijding_in_de_palliatieve_fase_20161104.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Pijnbestrijding in de palliatieve fase

handb_wmc_21_opioiden_20151222_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over opioïden

cas_pijn_sedatie_allochtonen_20130404.pdf

FTO-casuïstiek over pijnbestrijding en sedatie in de palliatieve fase bij allochtonen