Angst

Omschrijving:

FTO-module, casuïstiek en presentatie voor een FTO over angst

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_angst_20131210_s1.pdf

FTO-module over angst, gebaseerd op de NHG-Standaard Angst (2012)

mod_angst_201311131.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Angst

cas_angst_20040401.pdf

FTO-casuïstiek over paniekstoornissen