Dementie

Omschrijving:

FTO-module, werkboek, presentatie en bijlagen voor een FTO of multidisciplinair overleg over dementie

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_zvv_vroegsign_dementie_20130206_s.pdf

Zorg voor Veilig-module Vroegsignalering dementie, gericht op een aanpak voor het verbeteren van vroegsignalering van dementie in de eerste lijn

mod_zvv_vroegsign_dementie_4xA6 op A4.pdf

Bijlage met signaalkaart Dementie, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Vroegsignalering dementie

mod_zvv_vroegsign_dementie_bijl2B.pdf

Bijlage met signaallijst ZvZ Dementie, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Vroegsignalering dementie

mod_zvv_vroegsign_dementie_bijl2C.pdf

Bijlage met signaallijst NHN Dementie, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Vroegsignalering dementie

mod_zvv_vroegsign_dementie_bijl2D.pdf

Bijlage met signaallijst AW Dementie, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Vroegsignalering dementie

mod_zvv_vroegsign_dementie_bijl3.pdf

Bijlage met formulieren Aankaarten en Terugkoppelen, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Vroegsignalering dementie

mod_dementie_20121018_s.pdf

FTO-module over dementie, gebaseerd op de NHG-Standaard Dementie (2012) en de LESA's Dementie (2005 en 2009)

mod_Dementie_201210221.ppt

Presentatie behorende bij de FTO-module Dementie