Antipsychotica

Omschrijving:

FTO-module, presentatie en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over antipsychotica (in het verpleeghuis of in de gehandicaptenzorg)

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, artsen, artsen verstandelijk gehandicapten, gedragswetenschappers, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
In de sector(en): Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg
Kosten: Gratis

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_antipsychotica_bij_moeilijk_verstaanbaar_gedrag_20170323_s.pdf

FTO-module over antipsychotica bij moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking, gebaseerd op de NVAVG-Standaard Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking (revisie, 2016).

mod_antipsychotica_moeilijk_verstaanbaar_gedrag_20170327.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Antipsychotica bij moeilijk verstaanbaar gedrag

mod_antipsychotica_20151107_s1.pdf

FTO-module over antipsychotica in het verpleeghuis, gebaseerd op de Verenso-richtlijn Probleemgedrag (2008), de NHG-Standaard Dementie (2012) en de NVKG-richtlijn Diagnostiek en behandeling van dementie (2014)

mod_antipsychotica_20150510.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Antipsychotica

handb_wmc_31_antipsychotica_20130603_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over antipsychotica