Update Medicatiebeoordeling (2017/2018)

Omschrijving:

De Update Medicatiebeoordeling is een jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die een opleiding Medicatiebeoordeling gevolgd hebben. De Update bestaat uit een dag nascholing bij het IVM en een niet-verplichte digitale eindtoets in CME-Online. Centraal staan de nieuwe ontwikkelingen in standaarden en richtlijnen. Daarnaast biedt de nascholingsdag ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en casussen te analyseren. Deze nascholing valt onder  StiPCO.

Type: Nascholing
Voor wie: Apothekers, huisartsen, ziekenhuisapothekers
In de sector(en): Apotheek, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk, Ziekenhuis
Kosten: € 275,00 per persoon vrij van BTW
Duur: 1 dag
Groepsgrootte: Maximaal 20
Accreditatie:
  • Accreditatiebureau Cluster 1: 6,00 punten
  • KNMP: 6,00 punten
  • NVZA: 6,00 punten
  • StiPCO: 6,00 punten

Inhoud

Centraal tijdens de Update Medicatiebeoordeling staan de nieuwe ontwikkelingen in de standaarden en richtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Daarnaast komen andere actuele thema's aan de orde zoals QT-intervalverlenging, duizeligheid en antistolling. Met deze actuele kennis bent u in staat uw vaardigheden met betrekking tot medicatiebeoordeling nog verder aan te scherpen. En natuurlijk heeft u tijdens deze dag ruim de gelegenheid uw ervaringen uit te wisselen met uw collega’s en casussen te kraken.

De Update duurt een dag. Met een abonnement op CME-Online kunt u daarna een niet-verplichte herhaaltoets maken. Deze levert u 1 extra accreditatiepunt op. Ook kunt u in CME-Online enkele aanvullende e-learningcursussen volgen.

Resultaat

Na afloop van de Update Medicatiebeoordeling:

  • heeft u een direct bruikbaar overzicht van de recente wijzigingen in NHG-Standaarden en (eerstelijns) richtlijnen,
  • kunt u de nieuwe inzichten praktisch toepassen bij het uitvoeren van medicatiebeoordeling.

Bijzonderheden

Deelnemers aan deze nascholing kunnen aanspraak maken op een financiële vergoeding via StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Deze vergoeding betreft € 50,- per accreditatiepunt, met een maximum van 20 punten per jaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.knmp.nl/professie/stipco.

De niet-verplichte digitale herhaaltoets maakt u via uw eigen abonnement op CME-Online

 

Ervaringen

Voor veel apothekers en apotheekhoudende huisartsen is de Update een zinvolle jaarlijkse versterking van hun kennis en vaardigheden om de kwaliteit van hun medicatiebeoordelingen hoog te houden.

De cursisten waardeerden de Update 2016/2017 gemiddeld met een 8,6.
Enkele opmerkingen die ze maakten:

  • Ik kom volgend jaar weer terug!
  • Ik kan direct al merken dat de kwaliteit van de training heel hoog is
  • Zeer deskundig en op de praktijk gericht
  • Hele goede cursus! Boven verwachting en veel geleerd.