Update Medicatiebeoordeling (2016/2017) (StiPCO)

Omschrijving:


De Update Medicatiebeoordeling is een jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die een opleiding Medicatiebeoordeling gevolgd hebben. De Update bestaat uit een dag nascholing bij het IVM en een digitale eindtoets in CME-online. Centraal staan de nieuwe ontwikkelingen in standaarden en richtlijnen. Daarnaast biedt de nascholingsdag ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en casussen te analyseren. Deze nascholing valt onder  StiPCO.

Type: nascholing
Voor wie: Apothekers, Huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Kosten: € 265,00 per persoon vrij van BTW
Duur: 1 dag
Groepsgrootte: Maximaal 20
Accreditatie:
  • Accreditatiebureau Cluster 1: 6,00 punten
  • KNMP: 6,00 punten

Inhoud

Centraal tijdens de Update Medicatiebeoordeling 2016/2017 staan de nieuwe ontwikkelingen in de standaarden en richtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Daarnaast komen andere actuele thema's aan de orde zoals medicatiebeoordelingen in instellingen (met aandacht voor het psychofarmacabeleid) en de interpretatie van labwaarden. Met deze actuele kennis bent u in staat uw vaardigheden met betrekking tot medicatiebeoordeling nog verder aan te scherpen. En natuurlijk heeft u tijdens deze dag ruim de gelegenheid uw ervaringen uit te wisselen met uw collega’s en casussen te kraken.

De Update duurt een dag. Daarna maakt u de digitale herhaaltoets via uw abonnement op CME-Online. Ook kunt u in CME-Online enkele aanvullende e-learningcursussen volgen.

Resultaat

Na afloop van de Update Medicatiebeoordeling:

  • heeft u een direct bruikbaar overzicht van de recente wijzigingen in NHG-Standaarden en (eerstelijns) richtlijnen, onder andere op het terrein van leveraandoeningen, psychofarmaca en hartfalen
  • kunt u labwaarden op het gebied van lever- en nierfunctie interpreteren en toepassen
  • kunt u de nieuwe inzichten praktisch toepassen bij het uitvoeren van medicatiebeoordeling.

Bijzonderheden

Deelnemers maken de bijbehorende herhaaltoets digitaal via het eigen abonnement op CME-Online. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe datumopties voor deze nascholing, informeer ons via Neem contact op.

Voor veel apothekers en apotheekhoudende huisartsen is de Update een zinvolle jaarlijkse versterking van hun kennis en vaardigheden om de kwaliteit van hun medicatiebeoordelingen hoog te houden.

Deelnemers aan deze nascholing kunnen aanspraak maken op een financiële vergoeding via StipCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Deze vergoeding betreft € 50,- per accreditatiepunt, met een maximum van 20 punten per jaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.knmp.nl/professie/stipco.

 

Beschikbare datums

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een bericht naar info@medicijngebruik.nl en om welke nascholing het gaat.

Gerelateerde producten