Therapietrouw - motiverende gespreksvoering

Omschrijving:

Met de nascholing 'Therapietrouw - motiverende gespreksvoering' leren deelnemers hoe zij deze techniek toepassen om patiënten te motiveren tot ander gedrag bij het omgaan met hun geneesmiddelen.

Type: Nascholing
Voor wie: Apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, praktijkassistenten, praktijkondersteuners
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: € 1.795,00 per in-company nascholing vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: Maximaal 16

Inhoud

De motiverende gespreksvoering is een succesvolle aanpak om patiënten en cliënten te begeleiden bij het verantwoord gebruik van geneesmiddelen en het aannemen van een gezondere levensstijl. Simpelweg de patiënt vertellen welke medicatie hij of zij moet innemen en welke aanpassingen in leefstijl nodig zijn, is niet voor iedere patiënt toereikend en ook niet voor iedere patiënt wenselijk. Het is bovendien voor patiënten niet eenvoudig om gedragsveranderingen met betrekking tot medicatiegebruik en leefstijl te realiseren. Wanneer zorgverlener en patiënt elkaar ontmoeten, brengen beiden deskundigheden, overtuigingen, kwaliteiten, keuzes en verantwoordelijkheden in. Als er op dat snijpunt verschillen ontstaan, biedt concordantie ('overeenstemming') een uitweg. Dit vraagt om het sluiten van een partnerschap met de patiënt.

Resultaat

Na afloop van deze nascholing: kent u de uitgangspunten van motiverende gespreksvoering, weet wat u hiermee bij een patiënt kunt bereiken, weet u hoe en wanneer u deze techniek kunt toepassen, bent u zich bewust van uw eigen mogelijkheden om patiënten te motiveren tot ander gedrag, hebt u geoefend met het voeren van dergelijke gesprekken in verschillende situaties (casus), hebt u ervaren wat motiverende gespreksvoering u kan opleveren voor de dagelijkse praktijk.

Bijzonderheden

Wilt u meer informatie of dit product bestellen, dan kan dat via Neem contact op.