Werken aan beter medicijngebruik Ouderenzorg en Thuiszorg

Omschrijving:

Met ingang van 2017 heet deze nascholing 'Medicatiekennis: weet wat u geeft'. De scholing bestaat uit een voorbereidende e-learningcursus en een bijeenkomst van een dagdeel.

Type: nascholing
Voor wie: Verzorgenden
In de sector(en): Ouderenzorg, Thuiszorg
Kosten: € 1.625,00 per in-company nascholing vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: Maximaal 16
Accreditatie:
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4,00 punten

Inhoud

Verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg hebben vrijwel dagelijks te maken met de medicatie van cliënten. Cliënten gebruiken vaak ook verschillende medicijnen voor diverse aandoeningen. Goed gebruik van deze medicijnen is van groot belang voor een optimaal effect van de behandeling. Verzorgenden hebben dan ook een belangrijke rol bij het signaleren van ongewenst medicijngebruik. Helaas heeft men vaak niet voldoende kennis om ongewenste effecten van medicijngebruik te signaleren en hier adequaat op te reageren. Via deze nascholing kunnen deze medewerkers hun kennis bijspijkeren over de werking, bijwerkingen en het goed gebruik van medicijnen die veel voorkomen binnen de ouderenzorg. Zij leren signalen van ongewenst gebruik herkennen en hoe zij hierop moeten reageren.

Resultaat

Na het volgen van deze nascholing kennen medewerkers de werking en bijwerkingen van veelvoorkomende medicijnen. Zij weten hoe zij de medicijnen moeten toedienen. toedieningsvormen en wijze van toediening. Zij leren signalen van ongewenst medicijngebruik herkennen en wat ze met deze signalen moeten doen. Daarnaast leren zij hoe ze de communicatie met de cliënt, de familie en de arts kunnen verbeteren.

Bijzonderheden

Enkele weken voor de nascholing vindt er tussen de trainer en de coördinator een intakegesprek plaats zodat de trainer goed op de hoogte is van de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Het is mogelijk (en aan te raden) om aan de nascholing een terugkombijeenkomst te koppelen. Dit is belangrijk om werken aan beter medicijngebruik binnen de organisatie te kunnen implementeren. De deelnemers gaan na afloop van de (basis)nascholing met een opdracht in de praktijk aan het werk. 

Wilt u meer informatie of dit product bestellen, dan kan dat via Neem contact op.