Werken aan beter medicijngebruik - GGZ en RIBW's

Omschrijving:

Met ingang van 2017 heet deze nascholing 'Medicatiekennis: weet wat u geeft'. De scholing bestaat uit een voorbereidende e-learningcursus en een bijeenkomst van een dagdeel.

 

Type: nascholing
Voor wie: Agogisch En Maatschappelijk Medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden
In de sector(en): GGZ/RIBW
Kosten: € 1.625,00 per in-company nascholing + e-learningcursus vrij van BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee
Duur: E-learning: circa 2 uur, bijeenkomst: 1 dagdeel
Groepsgrootte: Maximaal 16
Accreditatie:
  • Kwaliteitsregister V&V: 3,00 punten
  • Registerplein: 1,00 punt

Inhoud

Veel cliënten in de GGZ gebruiken medicijnen. Vaak is ook sprake van risicovolle medicijnen voor psychische aandoeningen. Ook kunnen gemakkelijk risico's ontstaan door combinaties van medicijnen met gebruik van alcohol of drugs. Daarnaast kan de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt zodanig zijn dat bijvoorbeeld goede therapietrouw problematisch is. Voor u als begeleider kan dit allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld: wat is de werking van het medicijn, wat zijn bijwerkingen en hoe moet de cliënt het medicijn gebruiken. Maar ook: wat doe ik als de cliënt zijn medicijnen niet wil innemen? Dit leert u in deze nascholing. U leert de belangrijkste aspecten over medicijnen die uw cliënten veel gebruiken. U leert ongewenst gebruik herkennen en weet wat u moet doen om dit tegen te gaan.

Resultaat

Na afloop van de nascholing zijn de deelnemers in staat de voor hen noodzakelijke kennis over medicijnen en medicijngebruik – in het bijzonder over psychofarmaca- in de praktijk toe te passen. Zij kunnen signalen herkennen van ongewenst medicijngebruik en weten binnen hun eigen verantwoordelijkheden juist en daadkrachtig te handelen.

Bijzonderheden

De nascholing bestaat uit een bijeenkomst en de e-learningcursus 'Basiskennis medicijngebruik GGZ' van het IVM. De e-learningcursus geeft de cursisten de noodzakelijke basiskennis om de bijeenkomst goed te kunnen volgen. Van deelnemers aan de bijeenkomst wordt dan ook verwacht dat zij de e-learningcursus helemaal doorlopen hebben. U ontvangt voor alle deelnemers een toegangscode voor de e-learningcursus na aanmelding voor de nascholing. De kosten van de e-learningcursus zijn in de prijs van de nascholing inbegrepen.